Universitat de Barcelona

Màster d'Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural

Objectius i competències

Objectius

Els objectius fonamentals d'aquest màster són:
- Aconseguir una formació professional en el camp del medi ambient per poder desenvolupar i aplicar tècniques preventives i correctores per fer front a la degradació dels sistemes naturals.
- Proporcionar les eines necessàries per redactar projectes de restauració d’ecosistemes i per a la gestió ambiental.
- Adquirir una formació científica avançada (conceptual i metodològica) en l'estudi de poblacions, comunitats i ecosistemes.

Competències

Les competències que es pretenen obtenir són:


  • Capacitat per adquirir una formació sòlida i multidisciplinària que inclogui aspectes socials, econòmics i cientificotecnològics per a la gestió del medi natural.

  • Capacitat per adquirir els coneixements especialitzats necessaris per dur a terme una recerca competitiva tant en ecologia com en temes de conservació i restauració dels ecosistemes.

  • Capacitat per resoldre els problemes associats a la conservació de la biodiversitat.

  • Capacitat per utilitzar tècniques per a l'obtenció, l'anàlisi i el tractament de la informació ambiental, per a la pràctica de camp i de laboratori.

  • Capacitat per enfocar la gestió i la restauració dels ecosistemes des d'aspectes tant estructurals com funcionals.
Comparteix-ho: