Universitat de Barcelona

Màster d'Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural

Pràctiques

Màster eminentment pràctic i aplicat

El Màster d’Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural és un màster que dedica moltes hores al treball de camp. La majoria d’assignatures incorporen en el seu pla docent continguts pràctics i treball experimental a desenvolupar; sobretot aquelles assignatures optatives que tenen una component aplicada molt rellevant pel Màster.

A més a més, els alumnes de l’especialitat de Gestió i Restauració tenen una assignatura obligatòria, “Descripció, avaluació i diagnosis d’ecosistemes”, amb un 100% de treball de camp; atès que tots ells estan allotjats durant tota una setmana en un Parc Natural realitzant tasques d’avaluació i diagnosis a diferents ecosistemes objecte d’estudi. Dels 30 alumnes, que com a màxim poden cursar aquesta especialitat, poden escollir entre 2 Parcs Naturals, un ubicat al Parc Natural de les Illes Medes i el baix Ter (àmbit marí); i l’altre al Parc Natural de Sant Llorenç i la Serra de l’Obac (àmbit terrestre). En cadascun d’ells no admeten l’assistència de més de 16 alumnes per qüestions logístiques i de seguretat. Aquesta assignatura s’imparteix al final de tot el període lectiu ja que està dissenyada perquè els alumnes apliquin totes aquelles eines que han après amb les diferents assignatures. Concretament, és una assignatura totalment transversal on hi participen diferents professors de diferents disciplines (geòlegs, botànics, edafòlegs, ecòlegs, i un de temàtica social).

El treball pràctic també es focalitza en el Treball Final de Màster TFM, el qual es realitza a laboratoris de recerca en Universitats o Centres de Recerca; o bé també vinculat a empreses col·laboradores que són les que ofereixen propostes de TFM. Per a més informació, adreceu-vos a la secció d’ofertes de Treball Final de Màster (publicades a inicis de curs) on conté total la informació pertinent al treball pràctic a realitzar i al lloc on portaran a terme el seu treball pràctic.

Aquest Màster no contempla pràctiques curriculars externes, doncs donem molt d’èmfasi al treball pràctic associat al TFM en empreses col·laboradores i en Administracions públiques.

Comparteix-ho: