Universitat de Barcelona

Màster d'Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural

Sortides professionals

Aquells estudiants que obtinguin el Màster en Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural estaran preparats per:

  • Desenvolupar la seva activitat professional en consultories ambientals i enginyeries civils especialitzades en redactar plans de gestió i elaborar i/o executar projectes de restauració ambiental.
  • Centrar la seva activitat professional en departaments de l’administració pública amb responsabilitats de gestió i conservació d’espais naturals, i fent el seguiment de treballs de restauració
  • Treballar com a tècnics especialitzats en l’àmbit del medi ambient en administracions locals i comarcals
  • Esdevenir professionals autònoms que siguin experts en assessoria ambiental, en desenvolupar estudis de diagnosi ambiental, i redactar projectes de gestió i de restauració d’espais naturals. 
  • Optar per fer una tesis doctoral i acabar fent una carrera docent i investigadora dins l’àmbit de la Ecologia i de la Biologia Ambiental.
  • Desenvolupar activitat acadèmica i de recerca en Universitats i Centres de Recerca sobre ecologia de poblacions, comunitats i ecosistemes
  • Dirigir i fer el seguiment projectes de Recerca i Desenvolupament i innovació (R+D+i) en l’àmbit de l’Ecologia i la Biologia Ambiental
  • Incorporar-se com a tècnics especialitzats en el camp de la recerca, treballant amb equips multidisciplinaris, tant sigui d’entitats públiques o privades, que desenvolupin noves estratègies de planificació i gestió ambiental, o bé estiguin investigant nous instruments per poder fer front a la degradació ambiental.
  • Ser divulgadors d’activitat científica i professional en temes d’ecologia, restauració i gestió d’espais naturals
Comparteix-ho: