Universitat de Barcelona

Màster d'Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural

Sortides professionals

Els estudiants amb el màster en Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural estan preparats per:

  • Desenvolupar la seva activitat professional en consultories ambientals i enginyeries civils especialitzades a redactar plans de gestió i elaborar o executar projectes de restauració ambiental.

  • Centrar la seva activitat professional en departaments de l’administració pública amb responsabilitats de gestió i conservació d’espais naturals, i fent el seguiment de treballs de restauració.

  • Treballar com a tècnics especialitzats en l’àmbit del medi ambient en administracions locals i comarcals.


  • Esdevenir professionals autònoms que siguin experts en assessoria ambiental, en desenvolupar estudis de diagnosi ambiental i redactar projectes de gestió i de restauració d’espais naturals.
  • Optar a fer una tesis doctoral i acabar fent una carrera docent i investigadora dins l’àmbit de la ecologia i de la biologia ambiental.
  • Desenvolupar activitat acadèmica i de recerca en universitats i centres de recerca sobre ecologia de poblacions, comunitats i ecosistemes.  • Incorporar-se com a tècnics especialitzats en el camp de la recerca, treballant amb equips multidisciplinaris, d’entitats tant públiques com privades que desenvolupin noves estratègies de planificació i gestió ambiental, o bé que estiguin investigant nous instruments per fer front a la degradació ambiental.

  • Incorporar-se com a tècnics especialitzats en el camp de la recerca, treballant amb equips multidisciplinaris, tant sigui d’entitats tant públiques ocom privades, que desenvolupin noves estratègies de planificació i gestió ambiental, o bé que estiguin investigant nous instruments per poder fer front a la degradació ambiental.

  • Ser divulgadors d’activitat científica i professional en temes d’ecologia, restauració i gestió d’espais naturals.

Comparteix-ho: