Universitat de Barcelona

Màster de Genètica i Genòmica

Plans docents

Relació d'assignatures 2021-2022

Assignatura Tipus Crèdits
Especialitat: Genètica i Genòmica del Desenvolupament
Anàlisi d'Alt Rendiment de Dades Genòmiques OT 2.5
Anàlisi Genètica Avançada i Genòmica Funcional OB 5
Aplicacions de la Fluorescència i Anàlisi d'Imatges OT 5
Bioinformàtica Avançada OT 2.5
De l'Organogènesi a l'Envelliment OT 2.5
Diagnòstic Genètic OT 5
Diferenciació Tissular en el Desenvolupament Fetal i Neonatal OT 2.5
Epigenètica i Memòria Cel·lular OB 2.5
Evolució de la Regulació Gènica i Xarxes Reguladores OT 2.5
Evolució i Desenvolupament OT 2.5
Evolució Molecular OT 5
Genètica Evolutiva OT 5
Genètica Forense OT 2.5
Genètica i Genòmica del Desenvolupament OT 5
Genoma Humà OB 2.5
Genòmica Comparada OT 2.5
Malalties Genètiques Mendelianes i Complexes OT 5
Mètodes d'Inferència Filogenètica OT 2.5
Regeneració i Cèl·lules Mare OT 2.5
Seminaris de Recerca Genètica OT 2.5
Tècniques Avançades d'Enginyeria Genètica OT 2.5
Treball Final de Màster OB 30
Especialitat: Genètica i Genòmica Humana
Anàlisi d'Alt Rendiment de Dades Genòmiques OT 2.5
Anàlisi Genètica Avançada i Genòmica Funcional OB 5
Anàlisi Genètica i Cel·lular de l'Organogènesi, el Creixement i l'Envelliment OT 2.5
Aplicacions de la Fluorescència i Anàlisi d'Imatges OT 5
Bioinformàtica Avançada OT 2.5
De l'Organogènesi a l'Envelliment OT 2.5
Diagnòstic Genètic OB 5
Diferenciació Tissular en el Desenvolupament Fetal i Neonatal OT 2.5
Epigenètica i Memòria Cel·lular OB 2.5
Evolució de la Regulació Gènica i Xarxes Reguladores OT 2.5
Evolució i Desenvolupament OT 2.5
Evolució Molecular OT 5
Genètica Evolutiva OT 5
Genètica Forense OB 2.5
Genètica i Genòmica del Desenvolupament OT 5
Genoma Humà OB 2.5
Genòmica Comparada OT 2.5
Malalties Genètiques Mendelianes i Complexes OB 5
Mètodes d'Inferència Filogenètica OT 2.5
Regeneració i Cèl·lules Mare OT 2.5
Seminaris de Recerca Genètica OT 2.5
Tècniques Avançades d'Enginyeria Genètica OB 2.5
Treball Final de Màster OB 30

 

 

Complements de formació

Assignatura Tipus Crèdits
 
Biologia Cel·lular OT 6
Enginyeria Genètica OT 6
Genètica Molecular OT 6
Genètica: Anàlisi Genètica OT 6
Comparteix-ho: