Universitat de Barcelona

Màster d'Immunologia Avançada

Objectius i competències

Objectius

Generar una quantitat de coneixements d'immunologia suficients per poder accedir a les sortides professionals que ofereix aquesta àrea de coneixement. El coneixement d'aquesta matèria és necessària per al diagnòstic i tractament d'un gran nombre de malalties que afecten un gran percentatge de la població, tant en humans com en animals. Entre aquests processos podem enumerar les malalties infeccioses originades per bacteris, virus (SIDA) i paràsits, i també, per exemple malalties autoimmunitàries, processos inflamatoris (artritis reumatoide), al·lèrgies, trasplantaments o càncer, que requereixen un gran arsenal terapèutic inclosa la teràpia gènica. A més, des del punt de vista de la prevenció de la salut pública, les vacunes han estat l'arma terapèutica més eficaç en la història de la humanitat i el seu desenvolupament està directament relacionat amb el coneixement de la immunologia. L'objectiu d'aquest postgrau és crear les bases teòriques i pràctiques que portin a la formació de professionals dins l'àmbit de la salut humana i animal, així com de professionals dirigits a l'empresa farmacèutica i biotecnològica.
La potencialitat dels coneixements que es vertebren al voltant del màster en Immunologia Avançada obre un gran ventall de possibilitats en diferents àmbits d'estudi: les activitats relacionades amb el coneixement del sistema immunitari, els seus components cel·lulars i moleculars, els processos funcionals i les interaccions cel·lulars i moleculars dins de les estructures anatòmiques i la fisiologia general.
Els quatre àmbits en què es desenvolupen aquests coneixements són:

- Recerca i docència
- Biotecnologia
- Medicina
- Veterinària

El màster també té com a objectiu ser un referent de qualitat reunint els docents de l'àrea metropolitana de Barcelona, i alhora generar una acció de sinergia entre tots els nuclis docents al voltant de la immunologia en universitats, hospitals i instituts de recerca de màxim prestigi (IDIBAPS, IDIBELL, CRESA, IRB, CRG, etc.). Aquest impuls de sinergia també rep el suport d'organitzacions professionals clau com ara la Societat Catalana d'Immunologia.

Competències

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
 • Capacitat per analitzar amb rigor articles científics.

 • Capacitat per escriure i defensar informes científics i tècnics.

 • Capacitat per demostrar motivació per la recerca científica.

 • Capacitat per actuar amb compromís ètic i respecte al medi ambient.

 • Capacitat per treballar de manera autònoma i en equip.

 • Capacitat per treballar amb seguretat en el laboratori. COMPETÈNCIES GENERALS
 • Habilitat per comunicar amb claredat els coneixements en immunologia i les conclusions de la seva aplicació a públics especialitzats i no especialitzats.

 • Capacitat per ampliar i millorar els coneixements d'immunologia associats al grau, i habilitat per desenvolupar i aplicar aquests coneixements en un context de recerca de forma original.

 • Habilitat per treballar en grup, col·laborar amb altres investigadors i alhora demostrar habilitats d'aprenentatge autònom.

 • Capacitat per demostrar habilitats de docència i divulgació dels coneixements adquirits en immunologia.

 • Capacitat per resoldre problemes d'immunologia en entorns nous dins dels contextos més amplis (o multidisciplinaris).

 • Capacitat per estar al dia del desenvolupament del coneixement en immunologia en la comunitat científica internacional.

 • Habilitat per integrar els coneixements adquirits en immunologia i formular judicis que incloguin informació sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a aquests coneixements. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
 • Habilitat per dominar la complexitat del coneixement de l'estructura i funció de les molècules, cèl·lules i teixits responsables de la resposta immunitària i la seva integració amb la resta de sistemes fisiològics.

 • Capacitat per aplicar les tècniques i eines experimentals i bioinformàtiques més avançades utilitzades en immunologia.

 • Habilitat per integrar la recerca bàsica en les aplicacions clíniques.

 • Capacitat per interaccionar amb altres especialitats mèdiques, veterinàries i farmacèutiques en el camp de la immunologia.

 • Capacitat per proposar el desenvolupament de reactius analítics per a la millora i innovació de tècniques immunològiques.

 • Capacitat per plantejar i dissenyar experiments que permetin respondre preguntes rellevants, executar-los mitjançant els instruments i tècniques apropiats, analitzar-ne els resultats obtinguts i proposar, si cal, nous experiments. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES D'ESPECIALITAT
 • Habilitat per identificar formes de manipulació i resposta immunitària en humans i en models animals per a aplicacions que incideixin en la millora o el disseny de dianes en processos terapèutics. Especialitat: Immunobiotecnologia i Recerca

 • Habilitat per identificar possibilitats de nous fàrmacs o noves dianes terapèutiques en el camp de la immunologia o per aplicar-los. Especialitat: Immunobiotecnologia i Recerca

 • Habilitat per identificar les modificacions patològiques del sistema immunitari i associar-les amb els mecanismes del mateix sistema i amb la seva regulació i funcionalitat. Especialitat: Immunologia Mèdica

 • Capacitat per entendre la participació del sistema immunitari en processos infecciosos, càncer, trasplantament i processos al·lèrgics, i per ser capaços de buscar eines del mateix sistema o de manipular-los per fer front a aquests processos patològics. Especialitat: Immunologia Mèdica

 • Capacitat per diagnosticar i prevenir malalties pròpies i associades al sistema immunitari en animals domèstics i de ramaderia. Especialitat: Immunologia Veterinària

 • Habilitat per interpretar els resultats analítics i per diagnosticar les alteracions del sistema immunitari gràcies a les anàlisis. Especialitats: Immunologia Mèdica i Immunologia Veterinària

Comparteix-ho: