Universitat de Barcelona

Màster d'Immunologia Avançada

Perfil d'ingrés

Perfil i Requisits Previs

Formació prèvia en una àrea de l'àmbit de les Ciències de la Vida o de la Salut. Tenir un títol de llicenciat o graduat en qualsevol branca de les Ciències de la Vida. També es podrà admetre estudiants que hagin superat un nombre de crèdits igual o superior a 180 European Credit Transfer System (ECTS) d'estudis superiors en les mateixes àrees.
És essencial tenir coneixements previs de Biologia cel·lular i molecular, Bioquímica, Genètica molecular, Fisiologia i unes sòlides bases en Immunologia bàsica. Sense l'acreditació d'aquests coneixements mitjançant l’expedient acadèmic no podrà ser seleccionat com alumne del màster.

Comparteix-ho: