Universitat de Barcelona

Màster d'Immunologia Avançada

Pla d'estudis i Idioma

MATÈRIES, ASSIGNATURES i IDIOMA

MATÈRIA 1 Activació i regulació de la resposta immunitària

MATÈRIA 1 . Activació i regulació de la resposta immunitària (12,5 ECTS) Aquesta matèria està dissenyada per a cobrir els tòpics principals i els avenços més recents de la Immunologia. L'objectiu és proporcionar a l'alumne el coneixement de les bases de la funció normal del sistema immunitari i la seva regulació a nivell de postgrau abans de començar aspectes més concrets i especialitzats dels estudis del Màster. Les assignatures d'aquesta matèria són les següents:

 1. Anatomia del sistema immunitari (2,5 ECTS): comprensió plena de la localització i la topologia dels diferents components anatòmics del sistema immunitari i la seva interconnexió amb la resta del organisme.
 2. Activació i transducció de senyals (2,5 ECTS): comprensió de la senyalització cel·lular com un procés integratiu de múltiples senyals, els mecanismes moleculars implicats i les bases per a la seva modulació a les cèl·lules del sistema immunitari.
 3. Regulació de la resposta immunitària (2,5 ECTS): comprensió dels sistemes d'inducció i manteniment de la tolerància central i perifèrica, així com els diversos mecanismes que utilitza el sistema immunitari per prevenir excés de resposta a patògens.
 4. Immunogenètica (2,5 ECTS): coneixement dels gens del sistema immunitari, els polimorfismes genètics, els sistemes MHC i els gens dels receptors de NK, de les citocines i els receptors de citocines i les metodologies pel seu estudi.
 5. Immunopatologia (2,5 ECTS): conceptes bàsics. Mecanismes immunopatològics: immunodeficiència, hipersensibilitat i autoimmunitat. Teràpies basades en l'estimulació o supressió de la resposta immunitària. Barreres immunològiques al transplantament: immunosupressió.

MATÈRIA 2. Tècniques avançades en Immunologia (7,5 ECTS) Aquesta matèria està dissenyada per posar en perspectiva les tecnologies clàssiques i les més avançades que s'utilitzen per l'estudi del sistema immunitari.

 1. Anticossos (2,5 ECTS): comprensió de les diferents estratègies per a la producció d'anticossos específics in vivo i in vitro , l'avaluació de la seva especificitat, les diferents aproximacions per a l'obtenció d'anticossos monoclonals i policlonals i la seva purificació.
 2. Citometria de flux (2,5 ECTS): coneixement de la tecnologia de Citometria de flux i el seu potencial per múltiples anàlisis biològics, des de l'expressió de marcadors cel·lulars, fases del cicle cel·lular, apoptosis, producció de factors solubles (citocines o quimiocines), activació i proliferació cel·lular, citotoxicitat, viabilitat cel·lular, producció de radicals lliures, etc.
 3. Tècniques avançades en Immunologia (2,5 ECTS): Anàlisi funcional dels limfòcits: coneixement de tècniques de mesura de la capacitat funcional dels limfòcits T i B. Proliferació, citotoxicitat, producció de citocines, Ca++ intracel·lular, producció d'immunoglobulines, capacitat inhibidora. Tècniques de PCR aplicades a la Immunologia: coneixement de les tècniques de PCR, RT-PCR, in-situ -PCR i PCR a temps real en l'aplicació a l'anàlisi d'expressió de gens, de polimorfismes genètics i de reordenaments dels gens de les immunoglobulines i els receptors de les cèl·lules T.

 

MATÈRIA 3. Immunobiotecnologia (15 ECTS) Aquesta matèria està dissenyada per a iniciar a l'alumne en les aplicacions més directes dels coneixements sobre el sistema immunitari, com ara les vacunes i altres instruments terapèutics que modulin la resposta immunitària.

 1. Vacunes i Tecnologies Convergents (5 ECTS): conèixer els mecanismes moleculars implicats en la generació i ús de les vacunes, i les bases biològiques de la seva modulació. Identificació dels principals problemes en la obtenció de vacunes altament eficients i d'ampli espectre. Comprensió de tecnologies fisicoquímiques aplicades a l'estudi de paràmetres immunològics, microsistemes, nanotecnologies, funcionalització de superfícies, materials biocompatibles, bionanosensores.
 2. Immunomanipulació Experimental (2,5 ECTS): capacitació dels alumnes pel disseny d'experiments que portin a la manipulació específica o general dels components cel·lulars i moleculars del sistema immunitari i per escollir els models o mètodes més apropiats per a la obtenció dels seus objectius mitjançant la manipulació del sistema immunitari.
 3. Immunofarmacologia (2,5 ECTS): coneixement de les utilitzacions actuals de components del sistema immunitari per a teràpies específiques, com ara l'ús de citocines, anticossos monoclonals i la cerca de dianes terapèutiques per aquests reactius. Connotacions ètiques.
 4. Models animals en la recerca en Immunologia (2,5 ECTS): dotar als alumnes del coneixement dels principals models animals per l'estudi de la Immunologia i la Immunopatologia.
 5. Seminaris externs (2,5 ECTS): Avenços en Immunologia des de la visió dels experts. Actualització de conceptes i capacitació dels alumnes en l'aprenentatge directe a partir de casos, estímul de la discussió i de la interpretació de dades de laboratori.

MATÈRIA 4. Immunopatologia Avançada (15 ECTS) Matèria d'ampliació de conceptes en immunopatologia per dotar als alumnes de les bases per al reconeixement de les diverses malalties.

 1. Autoimmunitat (2,5 ECTS): malalties autoimmunitàries i malalties inflamatòries. Òrgan-específiques i sistèmiques. Mecanismes d'autoimmunitat. Pràctiques al laboratori de diagnòstic dels mètodes aplicats a aquestes patologies
 2. Neuroimmunologia (2,5 ECTS): interacció entre el sistema immunitari i el sistema nerviós. Patologies del sistema nerviós causades pel funcionament inapropiat del sistema immunitari. Esclerosi múltiple com a paradigma.
 3. Immunohematolologia i trasplantament (2,5 ECTS): Actualització dels coneixements en trasplantament d'òrgans sòlids i de cèl·lules mare de diverses procedències. Moll d'os, sang de cordó umbilical. Immunologia de l'embaràs. Pràctiques al laboratori de diagnòstic dels mètodes aplicats a aquestes patologies
 4. Immunodeficiències i SIDA (2,5 ECTS): Immunodeficiències primàries. Immunodeficiències adquirides. Biologia dels retrovirus. Resposta immunitària al HIV. El SIDA. Possibilitats de vacunes. Pràctiques al laboratori de diagnòstic dels mètodes aplicats a aquestes patologies
 5. Al·lèrgia (2,5 ECTS): Bases cel·lulars i humorals de la resposta al·lèrgica. Al·lèrgens. Tractaments de les malalties al·lèrgiques. Rellevància en la salut pública. Pràctiques al laboratori de diagnòstic dels mètodes aplicats a aquestes patologies.
 6. Seminaris externs (2,5 ECTS): Avenços en Immunologia des de la visió dels experts. Actualització de conceptes i capacitació dels alumnes en l'aprenentatge directe a partir de casos, estímul de la discussió i de la interpretació de dades de laboratori.

 

MATÈRIA 6. TREBALL FI DE MÀSTER (25 ECTS)
En qualsevol de les tres especialitats, l'alumne haurà de desenvolupar un treball concret al llarg del curs acadèmic que constarà de 25 ECTS. El treball ha de ser supervisat de prop per un doctor (tutor) que farà la monitorització del desenvolupament del treball. Abans de començar el treball s'ha de especificar l'objectiu general i el plantejament dels experiments a realitzar per l'alumne. La fase de treball experimental s'ha de combinar amb temps de revisió bibliogràfica del tema segons el criteri del tutor. Els últims dos mesos es dedicaran a la realització escrita del treball amb el format clàssic de 1) introducció; 2) objectius; 3) materials i mètodes; 4) resultats; 5) discussió; 6) conclusions; 7) bibliografia, seguint la normativa de la Comissió del Màster. El treball finalitzarà amb la presentació oral del treball davant un tribunal anomenat per la Comissió del Màster. 

Comparteix-ho: