Universitat de Barcelona

Màster en Microbiologia Avançada

Professorat

El professorat que imparteix el Màster està constituït bàsicament per professors de la secció de Microbiologia, Virologia i Biotecnologia (Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística) de la Facultat de Biologia i de la secció de Microbiologia i Parasitologia (Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient) de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona. També col·laboren puntualment com a conferenciats, experts investigadors procedents d’altres Universitat i Centres de Recerca Catalans i Espanyols, així com personal d'empreses especialitzades en determinats sectors de la microbiologia i personal de Serveis Cientificotècnics, especialitzats en tècniques punteres

Els professores que imparteixen cada una de les assignatures, així com la informació de contacte, podeu trobar-la marcant les respectives assignatures que apareixen en els PLANS DOCENTS  del curs i el nom del professor. També podeu trobar la informació en relació al perfil acadèmic dels professores i les seves línies de recerca en la pàgina web de la  Secció de Microbiologia, Virologia i Biotecnologia del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la Facultat de Biologia i de la Secció de Parasitologia del Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació.

A més, podeu trobar informació relacionada amb la recerca desenvolupada per els grups d'investigació en els que s’integren els professores que imparteixen assignatures del Màster de Microbiologia Avançada en les dades de recerca proporcionades per la Universitat de Barcelona a través de: Grups de recerca UB o l’aplicatiu GREC de Gestió de la recerca de la UB.

Professorat 2020-2021

NOMBRE COGNOM1 COGNOM2 DESC. MODEL NOM DEPARTAMENT
M. Magdalena Alcover Amengual Professor associat Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
Cristina Ballart Ferrer Professor associat Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
Amparo Cortés Lucas Prof.titular d'univ. Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
Roser Fisa Saladrigas Prof.titular d'univ. Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
Olga Gonzalez-moreno Portugal Professor associat Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
Maria Mercedes Gracenea Zugarramurdi Prof.titular d'univ. Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
Montserrat Gállego Culleré Prof.titular d'univ. Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
Isabel De Montoliu Sanllehy Prof.titular d'univ. Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
M.Cristina Riera Lizandra Prof.titular d'univ. Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
Rosa Maria Araujo Boira Catedràtic univ. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Elisenda Balleste Pau Professorat Lector Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Anicet Ramon Blanch Gisbert Catedràtic univ. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Silvia Bofill Mas Professorat agregat Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Alberto Bosch Navarro Catedràtic univ. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Maria Pilar Diaz Lucea Catedràtic univ. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Nuria Forns Fradera Professor associat Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Magdalena Grifoll Ruiz Prof.titular d'univ. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Susana Guix Arnau Professorat agregat Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Mario Huttener Queiroz POSTDOCTORAL Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Antonio Juarez Gimenez Catedràtic univ. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Francisco Lucena Gutierrez Catedràtic univ. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Cristina Madrid Xufre Professorat agregat Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Josefa Martinez Martinez Prof.titular d'univ. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Susana Merino Montero Catedràtic univ. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Maria Teresa Muniesa Perez Professorat agregat Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Francisco Ignacio Javier Pastor Blasco Catedràtic univ. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Maria Teresa Pay Perez Professor associat Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Rosa Maria Pinto Sole Catedràtic univ. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Marta Rusiñol Arantegui Professor associat Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Aurora Sabria Sunye Professor associat Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Juan Tomas Magaña Catedràtic univ. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Jordi Urmeneta Maso Professorat agregat Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Joaquin Vila Grajales Professorat Lector Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Monica Rosell Linares Inv. Ramon i Cajal Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada
Eliana Ramírez Rangel Professorat agregat Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

Comparteix-ho: