Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Microbiologia Avançada

Professorat

Professorat

El professorat que imparteix el Màster està constituït bàsicament per professors de la sección de Microbiologia, Virologia i Biotecnologia (Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística) de la Facultat de Biologia i de la secció de Microbiologia i Parasitologia (Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient) de la Facultat de Farmacia i Ciencies de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona.  També col·laboren puntualment com a conferenciats, experts investigadors procedents d’altres Universitat i Centres de Recerca Catalans i Espanyols, així com personal de Empreses Especialitzades en determinats sectors de la microbiologia i personal de Serveis Cientificotècnics, especialitzats tècniques punteres.

 A més, podeu trobar informació relacionada amb la recerca desenvolupada per els grups de investigació en els que s’integren els professores que imparteixen assignatures del Màster de Microbiologia Avançada en les dades de recerca proporcionades per la Universitat de Barcelona a través de: Grups de recerca UB o l’aplicatiu GREC de Gestió de la recerca de la UB.

Professorat 2022-2023

 
NOMBRE COGNOM1 COGNOM2 DESC. MODEL NOM DEPARTAMENT
M. Magdalena Alcover Amengual Professor associat Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
Cristina Ballart Ferrer Professor associat Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
Amparo Cortés Lucas Prof.titular d'univ. Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
Roser Fisa Saladrigas Prof.titular d'univ. Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
Olga Gonzalez-moreno Portugal Professor associat Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
Maria Mercedes Gracenea Zugarramurdi Prof.titular d'univ. Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
Montserrat Gállego Culleré Prof.titular d'univ. Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
Alexis Ribas Salvador Prof.titular d'univ. Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
M.Cristina Riera Lizandra Prof.titular d'univ. Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
Mercedes Villa Lloberas Professor associat Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
Rosa Maria Araujo Boira Catedràtic univ. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Elisenda Balleste Pau Professorat Lector Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Sergi Beltran  Agullo Professorat agregat Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Anicet Ramon Blanch Gisbert Catedràtic univ. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Silvia Bofill Mas Professorat agregat Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Alberto Bosch Navarro Catedràtic univ. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Nuria Forns Fradera Professor associat Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Magdalena Grifoll Ruiz Prof.titular d'univ. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Susana Guix Arnau Professorat agregat Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Antonio Juarez Gimenez Catedràtic univ. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Cristina Madrid Xufre Professorat agregat Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Susana Merino Montero Catedràtic univ. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Maria Teresa Muniesa Perez Professorat agregat Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Maria Teresa Pay Perez Professor associat Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Rosa Maria Pinto Sole Catedràtic univ. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Lorena Rodriguez Rubio Professor lector Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Marta Rusiñol Arantegui Professor associat Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Aurora Sabria Sunye Professor associat Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Juan Tomas Magaña Catedràtic univ. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Eduard Torrrents Serra Professorat agregat Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Jordi Urmeneta Maso Professorat agregat Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Susana Valeria Valenzuela Mayorga Professor associat Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Joaquin Vila Grajales Professorat Lector Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Monica Rosell Linares Inv. Ramon i Cajal Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada
Eliana Ramírez Rangel Professorat agregat

Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

NOMBRE COGNOM1 COGNOM2 DESC. MODEL NOM DEPARTAMENT
M. Magdalena Alcover Amengual Professor associat Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
Cristina Ballart Ferrer Professor associat Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
Amparo Cortés Lucas Prof.titular d'univ. Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
Roser Fisa Saladrigas Prof.titular d'univ. Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
Olga Gonzalez-moreno Portugal Professor associat Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
Maria Mercedes Gracenea Zugarramurdi Prof.titular d'univ. Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
Montserrat Gállego Culleré Prof.titular d'univ. Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
Alexis Ribas Salvador Prof.titular d'univ. Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
M.Cristina Riera Lizandra Prof.titular d'univ. Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
Mercedes Villa Lloberas Professor associat Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
Rosa Maria Araujo Boira Catedràtic univ. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Elisenda Balleste Pau Professorat Lector Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Sergi Beltran  Agullo Professorat agregat Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Anicet Ramon Blanch Gisbert Catedràtic univ. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Silvia Bofill Mas Professorat agregat Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Alberto Bosch Navarro Catedràtic univ. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Nuria Forns Fradera Professor associat Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Magdalena Grifoll Ruiz Prof.titular d'univ. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Susana Guix Arnau Professorat agregat Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Antonio Juarez Gimenez Catedràtic univ. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Cristina Madrid Xufre Professorat agregat Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Susana Merino Montero Catedràtic univ. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Maria Teresa Muniesa Perez Professorat agregat Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Maria Teresa Pay Perez Professor associat Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Rosa Maria Pinto Sole Catedràtic univ. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Lorena Rodriguez Rubio Professor lector Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Marta Rusiñol Arantegui Professor associat Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Aurora Sabria Sunye Professor associat Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Juan Tomas Magaña Catedràtic univ. Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Eduard Torrrents Serra Professorat agregat Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Jordi Urmeneta Maso Professorat agregat Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Susana Valeria Valenzuela Mayorga Professor associat Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Joaquin Vila Grajales Professorat Lector Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Monica Rosell Linares Inv. Ramon i Cajal Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada
Eliana Ramírez Rangel Professorat agregat

Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

Comparteix-ho: