Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Microbiologia Avançada

Pla d'estudis

Estructura del Màster

El Màster consta de  60 crèdits que poden cursar-se en un o dos cursos matriculant un mínim de 20 crèdits/any.

Han de cursar-se:

 • 15 crèdits ECTS comuns.

 

 • 25 crèdits ECTS d’especialització (10 crèdits obligatoris i 15 optatius)**:
  1. Microbiologia Sanitaria.
  2. Biotecnologia Microbiana i Microbiologia Ambiental.

 

 • 20 crèdits ECTS experimentals de Treball Final de Màster.

** No es podrà realitzar la opció d’itinerari lliure

Mòdul Comú: Anàlisis Microbiològic (15 ECTS obligatòries)

 • Mètodes moleculars (7,5 ECTS)
 • Tècniques d’anàlisis (7,5 ECTS)

 

Mòdul Obligatori de Especialitat (10 ECTS):

Mòdul 1: Microbiologia Sanitaria 

 • Mecanismes de patogenicitat microbiana (5 ECTS)
 • Virologia sanitària (5 ECTS)

Mòdul 2: Biotecnologia Microbiana i Microbiologia Ambiental

 • Biotecnologia microbiana industrial (5 ECTS)
 • Biotecnologia ambiental i bioremediació (5 ECTS)

 

Mòdul Optatiu*. (15 ECTS) 

 • Contaminació microbiològica del medi (5 ECTS)
 • Cultius in vitro i models parasitaris de laboratori (2,5 ECTS)
 • Disseny i elaboració de vacunes (2,5 ECTS)
 • Ecologia microbiana (5 ECTS)
 • Microbiologia cel·lular (2,5 ECTS)
 • Microbiota, Microbioma i Salut (2,5 ECTS)
 • Microbiologia alimentaria (5 ECTS)
 • Parasitologia clínica (5 ECTS)
 • Genètica i Genómica bacteriana (2,5 ECTS)
 • Virologia molecular (5 ECTS)
 • Microbiologia marina (2,5 ECTS)
 • Astromicrobiologia (2,5 ECTS)
  * Es poden escollir com assignatures optatives les assignatures obligatòries de l’especialitat no escollida

 

Mòdul Treball Final de Màster. (20 ECTS)

El TFM pot realitzar-se en centres d’investigació de la UB o en laboratoris externs (empreses privades, centres d’investigació) sota la tutela d’un investigador amb experiència.

 

Comparteix-ho: