Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Microbiologia Avançada

Matrícula

Procés i Calendari de Matrícula

Una vegada l’alumne ha estat admès per la Comissió Coordinadora del Màster, disposarà de 7 dies, des de la publicació de la llista d’admesos, per confirmar la seva intenció de matricular-se al Coordinador del Màster (mitjançant e-mail a smerino@ub.edu) . En cas de que no realitzi aquesta confirmació, l’alumne perdrà el dret a aquesta plaça en el Màster i serà reassignada. Seguidament, l’alumne haurà de realitzar la Matriculació “on-line” que, com la preinscripció i selecció es farà en dos períodes .

 1er període:  del 15 al 30 de Juliol de 2024

 2on període: del 12 al 30 de setembre de 2024

Enllaç per accedir a la matrícula on-line

Per a poder formalitzar la matrícula oficial del Màster és imprescindible haver tancat l’expedient acadèmic i haver abonat els drets del títol de Llicenciatura o Grau. Si no s’han enviat en la fase de preinscripció, per a completar la matrícula és necessari enviar per correu postal o presencialment a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona. (Av. Diagonal, 643. Barcelona 08028, España) els següents documents:

Documentació per a alumnes espanyols

 1. Fotocòpia compulsada o resguard de pagament del títol.

Documentació per a alumnes estrangers

 1. Fotocòpia compulsada i legalitzada per via diplomàtica del Títol de Llicenciat o Graduat.
 2. Certificat acadèmic (amb assignatures i qualificacions) legalitzat per via diplomàtica.
 3. En cas de que la documentació no estigui en llengua anglesa o espanyola, haurà d’entregar-se la traducció oficial corresponent.

 

Preus de Matrícula

Els preus per al curs 2022-23 ,

Decret de preus de la Generalitat de Catalunya, curs academic 2022-23. Acord del Consell Social de la Universitat de Barcelona en relació als preus dels Màsters per al curs acadèmic 2022-23.

 • Preu Oficial: 27,67 euros/crèdit (per a 60 crèdits ECTS = 1660,2 €).
 • Preu UB: 27,67 euros/crédito. Aquest preu s'aplica als alumnes: de la Unió Europea, dels països membres de l`Espai Economic Europeo (Islandia, Noruega i Liechtenstein) i Suïssa, Andorra i Xina, i a qui tingui un any de residencia en Espanya, per medi del padró municipal, en el moment de la matrícula.
 • Preu per a estudiants que no compleixin els requisits anteriors: 71 euros/crèdit  (per a 60 crèdits ECTS = 4260 €)..

Altres taxes:

 • Gestió de l’expedient acadèmic: 69,80 euros.
 • Servei de formació específica ( Campus Virtual, Biblioteca, Wifi, etc..): 70 euros.
 • Assegurança escolar obligatòria: 1,12 euros (Per estudiants majors de 28 anys el preu de la assegurança es de  4,8 €/mes).
 • Estudi de validació per l’estudi de equivalència de títol d’estudis estrangers per l’accés als estudis de màster: 218,15 euros. 

 

     QUALSEVOL ALTRE TEMA ECONÒMIC FER LA CONSULTA A PREUS MATRÍCULA:  http://www.ub.edu/acad/matriculapreus.html 

     Altres aspectes econòmics (Deduccions i Increments en el preu de la matricula), pots trobar-los en la següent adreça web:  http://www.ub.edu/acad/matricula/informacio_economica.html

 

* AVÍS IMPORTANT: PER A PODER FORMALITZAR LA MATRÍCULA OFICIAL DEL MÀSTER, ÉS IMPRESCINDIBLE HAVER TANCAT L'EXPEDIENT I HAVER ABONAT ELS DRETS DEL TÍTOL DE GRAU O LLICENCIATURA. Hauran de presentar en un plaç màxim de dos setmanes des de l'inici de les classes, els originals d'aquests documents a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Biologia. En cas de no fer-ho, rebran un mail recordatori i en el termini de 10 dies més si no ho han portat s'anularà la matricula. 

Comparteix-ho: