Informes d'enquestes i indicadors institucionals

En aquesta secció es publiquen, d’una banda, les dreceres corresponents a la relació dels mecanismes existents de recollida i publicació de dades, indicadors i resultats d’enquestes gestionats per òrgans institucionals externs a la Facultat de Química i, de l’altra, la relació d’informes propis elaborats per la facultat a partir d’aquestes fonts d’informació externes.

Enquestes d'inserció laboral d'AQU Catalunya

  • Enquesta 2017

Informes IDP-ICE sobre detecció de necessitats formatives del PDI de la Facultat de Química

  • Informe 2018

Share:
Quality Management in the Faculty and its Internal Quality Assurance System