Grups TECNIO de transferència

Grups TECNIO

El segell TECNIO és atorgat per la Generalitat de Catalunya i acredita a les entitats que desenvolupen i faciliten tecnologia per a les empreses. 

L'objectiu és que les empreses identifiquin on poden trobar noves tecnologies per a desenvolupar nous productes i procesos, ja sigui a través de l'adquisició o explotació de patents, la contractació de projecte d'I+D+I o el contacte amb spin-offs. 

A la Facultat hi ha el grup MAiMA, un grup d'investigació que aplica la darrera tecnologia en anàlisi d'isòtops estables, mineralogia i geoquímica, per oferir solucions a mida a problemes de contaminació ambiental, autentificació de productes agroalimentaris i estudis de durabilitat mineral en l'obra civil. 

 

Contacte MAiMA:

Grup recerca Mineralogia Aplicada i Medi Ambient 

Telèfon: +34 934 021 343

E-mail: gr.maima@ub.edu

Web de MAiMA

Comparteix-ho:

La UB, un món de serveis