Litoteca

Presentació
imatge d

La Litoteca és l’arxiu de roques dels professors i investigadors de la Facultat.  És una biblioteca on les roques substitueixen al llibres. La Litoteca allotja desenes de milers de roques que els professors i investigadors de la Universitat utilitzen per la seva recerca i docència. La Litoteca compta amb un total de 4.750 caixes de roques i 600 caixes de sondejos, totes elles enregistrades en una base de dades on hi consta el tipus de roques, la procedència geogràfica i el nom del professor o investigador que les ha estudiat en els seus projectes de recerca.

Annexada a la Litoteca, s’hi troba la litoteca de treball, on es dipositen les mostres i sondatges procedents del camp per iniciar el seu estudi. Aquesta Litoteca de treball està també pensada per facilitar la docència dels ensenyaments de Geologia i d’Enginyeria Geològica.

Responsable de la litoteca: Dra. Anna Travé (atrave@ub.edu)

Responsable del funcionament quotidià (PAS): Sra. Fadoua Zohra (oumada@ub.edu)

 

La litoteca col·labora amb el grup consolidat d'innovació docent GRIMS, en el muntatge del "Sarró del geòleg", una col·lecció didàctica de roques acompanyada d´una fitxa de descripció de cada una d'elles, per tal que l’estudiant pugui aprendre de manera autònoma.

Des de la litoteca es prepara el material per les Jornades de “Viu les Ciències de la Terra”, o de les Olimpíades de Geologia que es celebren anualment a la Facultat, destinades als alumnes de secundaria. També col·labora en activitats a Expominer o nodreix l'exposició Geoflaix.

La litoteca també forma part del Museu virtual de Universitat de Barcelona, amb mostres de diversos grups de roques.

 • Formació pels professors de Secundària i Batxillerat en qüestions referents a l’estudi de roques, i de les seves aplicacions, i dels alumnes del màster de Formació del Professorat no universitari.
 • Tallers de roques per alumnes d’altres nivells educatius:

Taller: Sabeu que les roques es poden transformar? Cicle de roques.

Taller dirigit a alumnes de primària per a que s´apropin a les roques com científiques amb les dades descobertes pels geòlogues.

Taller: Els minerals, identificació i exemples d´aplicació.

Taller dirigit a alumnes de primària, permet identificar algunes minerals d´una forma àgil, fàcil, i interessant. Els alumnes actuen com a detectius amb exemples reals de minerals.

Taller: “ Toca, llepa, olora, escolta i mira....les roques!”.

Dissenyats pel departament de petrologia per a nens i nenes: el descobriment de les roques mitjançant els cinc sentis (tacte, gust, olfacte, oïda i vista).

 • Maig 2017: La litoteca de treball ha de complir la funció de facilitar tant la recerca com la docència. Tots els usuaris han de tenir aquest fet present i han de procurar que aquest espai comú sigui fàcilment utilitzable per tothom tot mantenint-lo endreçat.
   
 1. Hi ha un espai assignat a cada Departament. Cal posar-se d’acord amb la coordinadora de la Litoteca, mitjançant la Sra. FADOUA ZOHRA (PAS assignat a la litoteca), i amb el coordinador del Departament per a utilitzar aquest espai.
 2. Cada usuari ha de posar les mostres en caixes i una etiqueta a cadascuna de les caixes que entri a la Litoteca de treball amb el seu nom i la data d’entrada. Tant les caixes com les etiquetes estan disponibles a l’entrada de la litoteca de treball.
 3. Cada usuari és responsable del seu material, de la seva utilització i de tornar-lo al seu lloc després d’utilitzar-lo o tractar-lo (prestatgeries de la Litoteca, prestatgeries de sondeigs, espai a la litoteca de treball).
 4. Cada usuari és responsable de deixar net i endreçat l’espai de treball després d’utilitzar-lo: taulell i poiates. Es farà una neteja general, com a la resta de l’edifici, de manera periòdica, a càrrec del servei de neteja, però no hi ha personal específicament contractat per a aquesta tasca.  Per tant, cal que se’n faci càrrec cada usuari.
 5. Es destina un espai per a col·leccions de mostres i sondeigs d’ús freqüent per a la docència.
 6. Es destina un espai per a mostres útils per a col·leccions per a instituts de Secundària.
 7. En l’ús del taulell tenen preferència les activitats docents. Els professors hauran de reservar el taulell de la Litoteca de treball per a fer-hi pràctiques al Punt d’Informació. A la Litoteca s’anunciarà adequadament el calendari de reserves.
 8. Les mostres estaran un màxim de 4 anys a la Litoteca de treball. Passat aquest període s’han de seleccionar, incorporar les mostres importants a la Litoteca (juntament amb la fitxa corresponent per a la base de dades) i llençar les mostres no útils.
 9. Tot el material que no estigui convenientment etiquetat serà llençat periòdicament.

 

Comparteix-ho:

La UB, un món de serveis