Per l'IP

 

Mecanismes de dany a les cèl·lules ciliades de la línia lateral del peix zebra

 


Reprogramació Metabòlica de les cèl·lules tumorals i proliferants

 


Epigenètica del Càncer

 


Bases moleculars de malalties rares del cervell i canalopaties

 


Paper del Factor de creixement Transformant Beta (TGF-ß) en la progressió tumoral

 


Apoptosi i cáncer

 


Diversitat i reproducció sexual

 


  • IP: Casimiro Javierre Garcés

Eficàcia terapèutica de l'exercici físic i les intervencions sobre l'estil de vida

 


Fisiopatologia de sistemes mecanoreceptors

 

 

Bloqueig de la biogénesis ribosomal i la inflamació celul.lar autónoma com nova terapia de diferenciació en el cáncer colorectal


  • IP: Ana Méndez Zunzunegui

Mecanismes responsables de la resposta a la llum de les cèl·lules fotoreceptores de la retina, de l'adaptació a la llum i de la ceguesa hereditària

 


Biologia Vascular

 


  • IP: Nuria Montero
    Nefrologia i transplantament renal

 

Genètica Molecular Humana


Metabolisme I funció mitochondrial en fisiologia I malaltia

 


Senyalització cel·lular i ubiqüitil·lació

 


Regeneració del pàncrees: progenitors pancreàtics i els seus nínxols.

 

Biologia i Patologia ôssia

 

Biologia Vascular


Senyalització Molecular

Comparteix-ho: