Universitat de Barcelona

Màster en Direcció Estratègica de Seguretat

Avaluació

Avaluació - Curs 2022-2023

Avaluació única

L'alumnat que vulgui acollir-se a l'avaluació única ha de sol·licitar-ho per escrit, mitjançant l'imprès disponible a aquests efectes, que haurà de lliurar al professorat de l'assignatura.

El termini per sol·licitar l'avaluació única és d'un mes, a comptar des de l'inici de la docència, en el cas d'assignatures quadrimestrals. Quan es tracti d'assignatures de més curta durada, el termini és de dues setmanes des de la data d'inici de la docència.

Comparteix-ho: