Universitat de Barcelona

Màster d'Advocacia

Matrícula

 

El màster de l’Advocacia no presenta cap requisit especial en ordre a la matrícula de les assignatures. Els estudiants només poden matricular en cada semestre les assignatures que preveu el pla d’estudis.

No obstant, en la fase prèvia a la matrícula es demana als estudiants que preseleccionin el grup al qual es volen adscriure amb caràcter preferent i facin també una preselecció merament indicativa de l’especialitat que pretenen cursar durant el segon semestre.

Tota la informació serà remesa per correu electrònic a l'alumnat del màster i serà degudament explicada a les sessions informatives realitzades als mesos de juliol i setembre per la coordinació del màster.

Comparteix-ho: