Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau d'Economia (pla antic)

Presentació

 

Davant els forts canvis que es produeixen en el món econòmic i social, és molt necessari desenvolupar aptituds creatives que permetin adaptar-s'hi ràpidament. El grau d'Economia proporciona una formació científica adequada en els aspectes fonamentals de l'economia, tant teòrics com aplicats, i en les tècniques de l'anàlisi econòmica. Aquesta formació permet desenvolupar una comprensió integral del funcionament de l'economia, ja sigui des d'una òptica global, individualitzada o sectorial, per identificar problemes i per oferir solucions.

El grau d'Economia està format per 240 crèdits que contenen tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiant ha d'adquirir. Durant els dos primers cursos s'ofereixen les assignatures de formació bàsica (84 crèdits). Les matèries obligatòries (120 crèdits) són les que perfilen el contingut central del procés d'aprenentatge, i es distribueixen en assignatures com Política Econòmica i Polítiques Públiques; Hisenda Pública i Fiscalitat; Econometria; Microeconomia; Macroeconomia; Història Econòmica, i Economia Espanyola i Internacional. A partir del tercer curs, i principalment a quart, l'alumne podrà escollir les matèries optatives (30 crèdits). Com a assignatura optativa hi ha la possibilitat de fer 6 crèdits de pràctiques externes dintre d'un ventall molt ampli d'institucions i empreses de molts sectors. Finalment, el grau conclou amb l'elaboració del treball final de grau.

Els alumnes que vulguin aprofundir els coneixement matemàtics poden fer el mínor de Matemàtiques. Per obtenir-lo, han de cursar els 30 crèdits optatius d'un llistat d'assignatures cursades al grau de Matemàtiques.

Així mateix, l'estructura del grau permet fer una estada a l'estranger amb els programes de mobilitat universitària que ofereix la Facultat d'Economia i Empresa. Aquesta estada es pot fer a partir de tercer curs, tot i que és recomanable fer-la a quart.

Dades bàsiques

Interuniversitari No
Branca de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Crèdits 240
Modalitat de docència

presencial

Places

300 (sense comptar doble titulació)

Notes de tall

8,942  (juliol 2021, inici procés, via PAU i FP)

Idioma de docència

català (47,6%), castellà (40,8%), anglès (11,7%)

Preu orientatiu per crèdit 17,69 €
Cap d'estudis MONICA PIGEM VIGO
Adreça electrònica capest-economia@ub.edu
Comparteix-ho: