Universitat de Barcelona

Màster de Gestió Cultural

Matrícula

Estudiants de nou accés

Una vegada hagueu estat acceptats per la Comissió de Màster, els passos per matricular-vos són els següents.

Un cop s’hagi obert el període de matrícula, cal que empleneu el formulari de matrícula. En aquest procés cal escollir les assignatures d’especialització d’acord amb l’estructura del màster i amb la supervisió del coordinador o coordinadora de màster.

Un cop rebuda l’acceptació de la matrícula, heu de rebre la validació o acceptació del coordinador o coordinadora de màster de les assignatures que heu escollit.

Consulteu la informació dels ajuts disponibles i del procés de pagament.

Modificació de matrícula corresponent al segon semestre:

Del 15 de febrer a l'1 de març de 2021.

Imprès de sol·licitud de modificació de matrícula.

Comparteix-ho: