Universitat de Barcelona

Màster de Màrqueting i Investigació de Mercats

Reconeixement de crèdits

Tal com s’especifica en l’article 1 de les Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els ensenyaments oficials de màster universitari de la Universitat de Barcelona, aprovades pel Consell de Govern en data 7 de febrer de 2012, el límit de crèdits que es poden reconèixer no pot ser superior, en conjunt, al 15% dels crèdits del pla d’estudis que l’estudiant està cursant.

En aquesta normativa en l’annex A.1, s’especifica la documentació requerida per a cada cas.

Adjuntem també l’imprès que s’ha de presentar a l’Oficina de Màster i Doctorats juntament amb la documentació requerida.

No s’accepta cap sol·licitud si la documentació no està completa.

Comparteix-ho: