Assignatures

Els projectes d’ApS en el si d’una assignatura (obligatòria o optativa) permeten desenvolupar crèdits pràctics i de treball autònom. En aquest cas, el professor és el darrer responsable del projecte, del seu seguiment, vinculació amb el contingut de la matèria i avaluació.

És recomanable que la participació en aquestes propostes sigui voluntària i que no superi els 15-20 estudiants, proposant un sistema d’avaluació equivalent per la resta de membres del grup. En aquest cas, és important que l’activitat aparegui en el pla docent de l’assignatura, tant a nivell de metodologia com en els aspectes relatius a l’avaluació dels aprenentatges.

Comparteix-ho: