Pràctiques

  • Pràctiques curriculars

    Les pràctiques en conveni amb entitats socials, administracions i altres institucions resulten un espai idoni per a desenvolupar projectes d’ApS en algunes disciplines. En aquest cas, ja està contemplat el temps que l’estudiant destina a la realització de tasques fora de la universitat, i compten amb una estructura organitzativa que vetlla per al seu correcte desenvolupament. En aquest cas però, cal garantir que les pràctiques proposades responguin a necessitats socials reals i socials es treballi per a la reflexió sobre el seu sentit social.

Comparteix-ho: