Treball final de Grau / Màster

ApS en TFG/TFM

Les propostes de TFG/TFM d’aprenentatge servei són treballs que –d’acord amb entitats socials, centres educatius i altres institucions de la societat– plantegen investigar problemes educatius i socials rellevants per a la comunitat. Els TFG i TFM permeten afegir una modalitat de treballs de recerca i de producció acordats amb agents socials i adreçats a resoldre problemes socials contribuint a generar coneixement teòric bàsic. Novament queda contemplat el temps i el format de tasques a realitzar per part dels estudiants; de la mateixa manera, l’ensenyament compta també amb una estructura organitzativa per a poder vehicular les propostes i s’obre un espai d’interès també per als grups de recerca a l’hora d’iniciar i/o veure reconegut la seva tasca investigadora amb i per a la comunitat. El treball té el mateix reconeixement en crèdits ECTS propi dels TFG/TFM.

Si encara no has definit el teu tema de TFG i TFM i estàs interessat en fer una recerca d’aprenentatge servei; si vols orientar als teus estudiants en la tria d’un TFG/TFM amb utilitat social:

  1. Posa’t en contacte amb la Oficina d’ApS per tal de conèixer les propostes de TFG que algunes entitats han suggerit a la Facultat.
  2. Apunta’t a aquella proposta que et sigui més suggerent.
  3. Presenta la proposta al tutor de TFG que t’hagi estat assignat
  4. Participa en una trobada amb professorat i entitats implicades per acabar de definir el projecte.

Més informació

Comparteix-ho: