Detall

La Facultat d’Educació rebrà la visita del Comitè d’Avaluació Externa (CAE) per avaluar el SAIQU-Educació per a la certificació del sistema

Notícia | 01-12-2022

La Facultat d’Educació rebrà els dies 19 i 20 de desembre al Comitè d’Avaluació Externa (CAE) per realitzar la visita de certificació del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU-Educació). La visita es desenvoluparà en dues jornades. La primera d’elles tindrà lloc el 19 de desembre i estarà dedicada a analitzar les 6 dimensions que conformen el model SAIQU-UB: Dimensió 1. Revisió i millora del SGIC, Dimensió 2. Disseny, revisió i millora dels programes formatius, Dimensió 3. Ensenyament-aprenentatge i suport a l’alumnat, Dimensió 4. Personal acadèmic, Dimensió 5. Recursos materials i serveis i Dimensió 6. Informació pública i retiment de comptes. En aquesta jornada estaran citades les persones responsables dels Processos Específics de Qualitat (PEQs) que tenen vinculació amb cadascuna de les dimensions.

 

La segona jornada tindrà lloc el dia 20 de desembre i servirà al Comitè d’Avaluació Externa (CAE) per entrevistar als diferents grups d’interès: Direccions de Departament, professorat, estudiants, egressats i membres representants de la Comissió de Qualitat i d’Innovació Academicodocent de la Facultat. En aquesta jornada també hi haurà un espai d’audiència oberta perquè puguin assistir aquelles persones que ho desitgin i que no hagin estat convocades en cap de les sessions anteriors. Com a mecanisme addicional a l’audiència oberta, AQU Catalunya posa a disposició el correu corporatiu certificacio@aqu.cat, perquè les persones interessades puguin compartir els seus comentaris en cas que no puguin participar-hi de forma presencial. Així mateix, al final de la jornada, el Comitè també es reunirà amb les persones responsables de l’equip tècnic de qualitat de la UB i del SAIQU transversal.


Comparteix-ho: