Comissió de qualitat

La Comissió de Qualitat de la Facultat d'Educació garanteix la implantació i l'efectivitat del sistema de qualitat de la facultat.

Aquesta comissió i els agents que s’hagin definit en el sistema de qualitat treballen de manera coordinada i sincronitzada en el disseny i desplegament del sistema de qualitat, en l’elaboració de la memòria anual i el seguiment de la planificació estratègica per tal de:

 • garantir que es mesuren, s’analitzen i s’utilitzen els resultats (de l’aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d’interès) per a la presa de decisions i la millora contínua de la qualitat dels ensenyaments oferts per la facultat;
 • supervisar l’execució efectiva dels ensenyaments i informar la societat sobre la seva qualitat;
 • garantir que en qualsevol moment els ensenyaments estan en condicions de superar amb èxit el procés de seguiment i d’acreditació de les agències externes, tal com estableix la normativa espanyola.

Membres de la Comissió de Qualitat

 • Membre de l’equip deganal
 • Cap d'estudis del grau d’Educació Social
 • Cap d'estudis del grau d’Ed. Infantil
 • Cap d'estudis del grau d’Ed. Primària
 • Cap d'estudis del grau de Pedagogia
 • Cap d'estudis del grau de Treball Social
 • Coordinador/a del màster d'Activitat Física i Educació
 • Coordinador/a del màster de Direcció i Gestió de Centres Educatius
 • Coordinador/a del màster d' Educació en Valors i Ciutadania
 • Coordinador/a del màster d'Educació Interdisciplinària de les Arts
 • Coordinador/a del màster d' Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals
 • Coordinador/a del màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes
 • Coordinador/a del màster de Formació d'Espanyol com a Llengua Estrangera
 • Coordinador/a del màster d'Intervencions Socials i Educatives
 • Coordinador/a del màster d'Investigació i Canvi Educatiu
 • Coordinador/a del màster de Psicopedagogia
 • Coordinador/a del màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Coordinador/a del màster de Formació del Professorat (Equador)
 • Representant de la Secretaria d’Estudiants i Docència
 • Representant de l’Administració del Centre
 • Representant de la Comissió de Postgraus
 • Representant de la Comissió de Doctorat
 • Estudiant
 • Estudiant
Comparteix-ho: