Grau en Treball Social

El model de Pràctiques Externes curriculars del Grau en Treball Social parteix de la configuració del Pla d'estudis aprovat per la Universitat de Barcelona i per l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) l'any 2009.

Extensió i intensitat: En aquest model es disposa de dos períodes de pràctiques realitzades en el tercer i quart any amb un nivell de dedicació creixent. El nombre d’hores de dedicació setmanal de Pràctiques I i II, així com el nombre de crèdits ECTS (sistema europeu de transferència i acumulació de crèdits) de cadascuna d’aquestes dues assignatures són diferents.

Diversificació i adjudicació: Les Pràctiques I i II es realitzen en institucions externes de la UB per permetre a l’estudiant conèixer preferentment dos àmbits d’actuació, dos territoris, dos equips i també, apropar-se a la identitat de dos professionals experts/es a través la seva tutoria.

Progressió: L'objectiu global de les pràctiques és l’evolució de l’estudiant en un mitjà professional fins a adquirir el grau més gran possible d’autonomia en la realització de les activitats pròpies del treball social. Per aquest motiu s’han diferenciat els objectius, les competències i les metodologies de les Pràctiques I i II. Així a l’assignatura Pràctiques I l’estudiant fa un treball d’observació participant, mentre que a l’assignatura Pràctiques II l’estudiant du a terme tasques d’intervenció. 

Les pràctiques es poden dur a terme en institucions públiques i privades d’iniciativa social i mercantil. Habitualment es realitzen a Catalunya, tot i que existeix la possibilitat de realitzar-les a altres universitats espanyoles i estrangeres (Programes SICUE, ERASMUS i pràctiques a Llatinoamèrica).

Aquesta col·laboració d'institucions i professionals externs a la Universitat de Barcelona es formalitza mitjançant Convenis de Cooperació Acadèmica entre les institucions receptores i la Universitat de Barcelona.

Les pràctiques es realitzen prioritàriament al matí a causa de l’horari de la majoria de centres, encara que molt minoritàriament hi ha alguna possibilitat de centres amb horaris de tarda.

Les Pràctiques I es duen a terme durant el sisè semestre (segon semestre del tercer any) de febrer a maig els dimarts i dimecres en 10 hores setmanals.

Les Pràctiques II es realitzen durant el setè semestre (primer semestre del quart any) de setembre a gener de dimarts a divendres en 20 hores setmanals.

Els Plans Docents tant de Pràctiques I com de Pràctiques II diferencien les competències que es desenvolupen, els objectius d’aprenentatge proposat, els diferents blocs temàtics i les metodologies i organització general d’ambdues assignatures.

 

Tant les Pràctiques com la Supervisió de Treball Social són assignatures complementàries, i per tant l’estudiant ha d’estar matriculat/da a les dues assignatures de cada nivell simultàniament.

Pràctiques I  +  Supervisió del Treball Social I 
Pràctiques II +  Supervisió del Treball Social II

La Supervisió del Treball Social I i II és una assignatura semestral i d'assistència obligatòria.

 

Per tal de poder cursar l'assignatura dins del curs acadèmic en què estiguin matriculats, els estudiants s'han d'inscriure a la convocatòria corresponent de pràctiques a l'aplicatiu GIPE.

El GIPE és l'aplicació de pràctiques externes de la UB per gestionar l'oferta de places, preinscripció, preselecció i assignació de centre de pràctiques als estudiants.

Per poder seguir el procés de Preinscripció i Preselecció de centre de pràctiques, teniu aquests dos documents com a guia del procediment:

Guia GIPE Preinscripció Alumnes

Guia GIPE Preselecció Centres de Pràctiques

Membres de l'Equip de Coordinació de Pràctiques:

Maria Tereza Leal Amaral

Adela Boixadòs Porquet

Ángela García Bernardos

Judit Castro Díez
Sergio Sanchez Castiñeira
Marta Arranz Montull

 

Horari d'atenció:

S'ha de concertar cita prèvia per correu electrònic: practicum_ts@ub.edu

Oficina del Pràcticum:

Pg. Vall d'Hebron, 171
Edifici de Migdia I - 4a planta
E-mail: practicum_ts@ub.edu
Tel.: 93 403 49 25 - 93 403 44 28

La Comissió de Pràctiques és un òrgan de participació creat per cobrir les següents funcions: donar suport a l'organització, avaluació de les pràctiques, crear i revisar la Guia de pràctiques, fer les propostes de convenis de col·laboració i organitzar activitats complementàries. La seva intervenció serà determinant per a la resolució i presa de decisions en assumptes com el mateix disseny, organització, adjudicació, valoració de centres entre d’altres.

La Comissió de Pràctiques es constitueix amb els següents membres de la UFR de Treball Social:

 • Ferran Cortés Izquierdo (Coordinador)
 • Violeta Quiroga Raimundez
 • Àngels Renom Sotorra
 • Maria Antonia Buenaventura Rubio
 • Núria Cabero Olaya
 • Virginia Matulic Domanzic
 • Irene de Vicente Zueras
 • Ariadna Munté Pascual
 • Eveline Chagas Lemos
 • Adela Boixadós Porquet
 • Melinda Jiménez Ibáñez
 • Betlem Román Saborit
 • Mariela Alejandra Schapira Briell
 • Miguel Ángel González
 • Emilio Álvarez Salguero

Comparteix-ho: