Grau en Mestre d'Educació Infantil

El Pràcticum és una matèria del pla d’estudis que culmina el procés d'aprenentatge teoricopràctic desenvolupat durant el grau i que persegueix la capacitació en les competències pròpies de la professió.

Es desenvolupa en dues assignatures: el pràcticum I i el pràcticum II.

El pràcticum I té l’assignació de 18 crèdits. Es tracta d’una assignatura de presa de contacte, d’anàlisi i coneixement de l’etapa d’Educació Infantil.

El pràcticum II té l’assignació de 27 crèdits. Es tracta d’una assignatura d’anàlisi i aprofundiment de la realitat escolar que continua el treball iniciat al pràcticum I. Amb responsabilitat directa en la programació, realització i avaluació d’unitats de programació amb especial atenció  a les mencions.

La Facultat d'Educació pot reconèixer l’experiència laboral docent en centres escolars. En aquest cas l’alumne no realitzarà l’estada presencial al centre de pràctiques.

El reconeixement de l’experiència laboral docent no eximeix l’alumnat:

de matricular l'assignatura
de participar a les tutories i
de superar les activitats d’avaluació de l'assignatura Pràctiques I

Per demanar aquest reconeixement, la persona interessada haurà de tramitar una sol·licitud formal, per escrit i amb registre d’entrada adreçada al cap d’estudis del Grau, juntament amb l’acreditació oficial expedida per l’administració educativa competent, dels anys treballats a l’escola com a docent.

L’experiència prèvia es reconeixerà de la següent manera en les diferents assignatures del pràcticum

Pràcticum I Curs 2022-23. Termini: del 03 d'octubre de 2022  fins el 10 de gener de 2023  sol·licitud

  • Experiència docent en escola Bressol igual o superior a 2 cursos acadèmics a temps complet.
  • Experiència docent en CEIP igual o superior a 2 cursos acadèmics a temps complet.

 

Pràcticum II:   no hi ha reconeixement

Es contempla la possibilitat que l’alumnat pugui realitzar les pràctiques només en horari de matins. En aquest cas l’horari d’estada a l’escola, serà de 4 hores diàries d’acord amb l’horari de matins del centre i el període de pràctiques es prolongarà al llarg del semestre en el que s’ofereixen les pràctiques.

Per acollir-se a aquesta possibilitat és necessari complir una de les següents condicions:

estar matriculat en la modalitat de temps parcial o

tenir raons laborals o mèdiques que impedeixen fer les pràctiques en horari escolar.

 

Procediment: Presentar la sol·licitud emplenada com a tasca al moodle del campus, adreçada a la cap d’estudis del Grau. En el cas que la sol·licitud sigui per raons laborals o mèdiques ha d'anar acompanyada dels documents que acreditin les raons exposades (contracte laboral, certificat mèdic, etc).

Sol·licitud horari especial

Termini:

Pràcticum I -  Fins el 09 de gener de 2024 - tasca de l'Espai Informatiu Alumnat Practicum I Educació Infantil curs 2023/24

Pràcticum II - del 4 al 8 de setembre del 2023 - tasca de l'Espai Informatiu Alumnat Prac. II Educació Infantil curs 2022/23

No s'acceptaran sol·licituds ni per correu electrònic ni fora de termini.

Resolució : a la tasca  ( estarà visible al GIPE el 23 setembre de 2023 )

 

Dubtes i/o aclariments administratius o tècnics: practiques.educacio@ub.edu

Dubtes acadèmics: Coordinació de pràctiques: practicumei@ub.edu o Cap d'estudis

Per acollir-se a aquesta possibilitat és necessari tenir contracte laboral relatiu o pertanyent a l’àmbit educatiu escolar, en horari de migdia.

En aquest cas el període de pràctiques es prolongarà al llarg del semestre en el que s’ofereixen les pràctiques

Procediment: Presentar al Moodle com a Tasca al campus de l'Espai Informatiu Alumnat Practicum Educació Infantil curs 2023/24 adreçada al cap d’estudis del Grau i acompanyada dels documents que acrediti les raons exposades.

Termini:
- Practicum I  - fins el 09 de gener de 2024

- Practicum II - del 4 al 8 de setembre del 2023

No s'acceptaran sol·licituds ni per correu electrònic ni fora de termini.

Resolució: a la tasca  ( estarà visible al GIPE el 23 de setembre )

 

Dubtes i/o aclariments administratius o tècnics: practiques.educacio@ub.edu

Dubtes acadèmics: Coordinació de pràctiques: practicumei@ub.edu o Cap d'estudis

Comissió de Pràctiques del grau de mestre d'educació infantil 

Horari d'atenció:

Dimarts de 12h a 13h (amb cita prèvia)

Tel: 93 403 51 27

Concertar cita prèvia: practicumei@ub.edu

Comparteix-ho: