Grau en Pedagogia

El Pràcticum és un conjunt d’assignatures que es desenvolupa al llarg del Grau i que està encaminat a la professionalització.

Es divideix en tres assignatures:

  • Professionalització i Sortides Laborals I: és una assignatura de 1r curs, semestral, presencial i obligatòria de 6 ECTS. Pretén explorar el mapa de la professió, promoure l’autoconeixement i altres habilitats i actituds.
  • Professionalització i Sortides Laborals II: és una assignatura de 3r curs, semestral, presencial i obligatòria de 6 ECTS. Pretén integrar els continguts acadèmics apresos, així com altres experiències d’aprenentatge adquirides, en situacions pràctiques simulades associades a la professió de pedagog.
  • Pràctiques d'Implicació (PEX): és una assignatura de 4t curs, anual, presencial i obligatòria de 18 ECTS.

 

Comissió de Pràctiques:

Astrid Castells Tello (DOE)
Elena Noguera Pigem (THE)
Fernanda Duprat San Martín (THE)
Ruth Vilà Baños (MIDE)
Jordi Méndez Ulrich (MIDE)

Oficina del Pràcticum:

Pg. Vall d'Hebron, 171
Edifici de Migdia I - 4a planta
E-mail: practicumpdg@ub.edu

Comparteix-ho: