Jornades doctorat

Les Jornades de Doctorat tenen com a finalitat facilitar les tasques d’investigació i elaboració de la tesi dels estudiants de doctorat. Alhora, pretenen ser un espai de trobada i comunicació que permeti compartir temes d'interès i inquietuds entre els estudiants dels diferents programes de doctorat de la Facultat d’Educació.

Aquestes jornades es celebren dos cops a l'any i s'organitzen conjuntament entre la Facultat d’Educació i els programes de doctorat en Activitat Física, Educació Física i Esport, Didàctica de les Ciències, les Llengües, les Arts i les Humanitats i Educació i Societat.

  • Destinataris

Estudiants de doctorat de la Facultat d’Educació i de l’INEFC que estiguin matriculats i en procés d’elaboració de la seva tesi doctoral. També s’hi poden inscriure estudiants dels màsters oficials de la mateixa Facultat, així com altres membres de la Universitat de Barcelona, mentre quedin places vacants. 

  • Inscripcions

La inscripció és gratuïta i la participació en les Jornades s’acredita amb un certificat d’assistència expedit per la Facultat d’Educació. Per formalitzar la inscripció cal emplenar aquest formulari com a màxim el 28 de novembre de 2022.

A fi de facilitar la màxima participació, les jornades es faran en línia. Els enllaços a les diferents sessions es publicaran al web a l’inici d’aquestes.

La dimensió pràctica d’algunes sessions pot requerir un treball previ per part dels participants. En aquest cas, les persones inscrites rebran un correu amb les indicacions oportunes uns dies abans.

30 de novembre

De 15.00 a 15.20 h
Benvinguda als nous estudiants de doctorat i lliurament del premi a la millor tesi doctoral escrita en català
 
Guanyadora: Dra. Julieta Torrens i Sunyol pel seu treball “La poesia musicada a l'ESO: un element de cohesió social, lingüística i cultural”, dirigit per la Dra. Glòria Bordons De Porrata-Doria del Programa de Doctorat: Didàctica de les Ciències, les Llengües, les Arts i les Humanitats.
 
A càrrec d'Ana Ayuste, vicedegana de Recerca, Doctorat i Comunicació de la Facultat d’Educació.
 
 
 
De 15.20 a 16.00 h
Presentació del procés d’elaboració de la tesi i la normativa bàsica del doctorat
 
A càrrec de Teresa Lleixà, coordinadora del programa de doctorat d’Activitat Física, Educació Física i Esport, i Teresa Fernández, responsable dels programes de doctorat de la Secretaria Acadèmica de la Facultat d’Educació.
 

 

De 16.15 a 17.30 h
Acollida als programes de doctorat per part dels diferents equips coordinadors:
 
  • Didàctica de les Ciències, les Llengües, les Arts i les Humanitats. Vicenç Font i Conxa Fuentes (coordinació del programa) i Telesforo Sol (representant dels doctorands).

Enllaç a la sessió

 

  • Educació i Societat. Cristina Alonso i Mercedes Torrado (coordinació del programa) i Amanda Aliende (representant dels doctorands).

Enllaç a la sessió

ID de reunió: 979 0534 2331

Codi d'accés: 324987

 

  • Activitat Física, Educació Física i Esport. Teresa Lleixà i Diego Chaverri (coordinació del programa UB/INEFC) i Eric Roig (representant dels doctorands).
 
 
Meeting ID: 937 2803 1345
Passcode: 152080

 

 

 

De 18.00 a 19.15 h
Conferència: La investigació científica en educació. Reptes i finançament públic

 

A càrrec de Marianna Bosch Casabò, presidenta de l’àrea científica de Ciències de l’Educació de la Agencia Estatal de Investigación i professora del Departament d'Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica. Facultat d’Educació (Universitat de Barcelona). 

Enllaç a la sessió

 

1 de desembre 

De 15.00 a 17.00 h
Taller: Els recursos orientats a la recerca del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona (CRAI-UB) i introducció a les bases de dades
 
A càrrec de Joan Pons, tècnic del CRAI-UB.
 
 
 
De 17.30 a 19.30 h
Taller: Dubtes i propostes sobre el pla de gestió de dades en l’àmbit socioeducatiu
 
A càrrec de Francesc Martínez-Olmo, professor del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació de la UB i membre del Grup de Recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual (GREAV).
 
Places limitades: pel caràcter pràctic d’aquesta sessió les places es limiten a 40 persones.
L'enllaç s'enviarà per correu electrònic a les persones seleccionades. 
 

 

2 de desembre

De 15.00 a 17.00 h
Taller: Introducció a Zotero, gestor de referències bibliogràfiques, i a l’APA -7ª ed.
 
A càrrec de Joan Pons, tècnic del CRAI-UB.
 
 
De 17.30 a 19.30 h

Sessió: La coherència metodològica en el procés d’elaboració de la tesi doctoral

A càrrec de Mercè Torrado Fonseca, professora del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació de la UB i coordinadora del Grup de Recerca en Transicions Acadèmiques i Laborals (TRALS). Facultat d’Educació. Universitat de Barcelona.
 

Comparteix-ho: