Jornades doctorat

Les Jornades de Doctorat tenen com a finalitat facilitar les tasques d’investigació i elaboració de la tesi dels estudiants de doctorat. Alhora, pretenen ser un espai de trobada i comunicació que permeti compartir temes d'interès i inquietuds entre els estudiants dels diferents programes de doctorat de la Facultat d’Educació.

Aquestes jornades es celebren dos cops a l'any i s'organitzen conjuntament entre la Facultat d’Educació i els programes de doctorat en Activitat Física, Educació Física i Esport, Didàctica de les Ciències, les Llengües, les Arts i les Humanitats i Educació i Societat.

  • Destinataris

Estudiants de doctorat de la Facultat d’Educació i de l’INEFC. També s’hi poden inscriure estudiants dels màsters oficials de la mateixa Facultat, així com altres membres de la Universitat de Barcelona, mentre quedin places vacants. 

  • Inscripcions

La inscripció és gratuïta i la participació en les Jornades s’acredita amb un certificat d’assistència expedit per la Facultat d’Educació. Per formalitzar la inscripció cal emplenar aquest formulari com a data màxima el 29 de novembre.

Davant la crisi sanitària produïda pel SARS-CoV-2 totes les sessions es faran en línia.

El dia abans de les diferents activitats rebreu l’enllaç d’accés a les aules virtuals des d’on podreu participar. En el supòsit que alguna d’aquestes activitats no arribi a un nombre suficient d’inscrits se suspendrà, prèvia comunicació als interessats.

1 de desembre

15.00 a 15.10 h.
Benvinguda als nous estudiants de doctorat, curs 2021-2022 
Ana Ayuste, vicedegana de Recerca, Doctorat i Comunicació de la Facultat d’Educació 
 
15.10 a 15.40h.
Presentació del procés d’elaboració de la tesi i la normativa bàsica del doctorat 
Teresa Lleixà, coordinadora del programa de doctorat d’Activitat Física, Educació Física i Esport
Teresa Fernández, responsable dels programes de doctorat de la Secretaria Acadèmica de la Facultat d’Educació.
 

ID de la reunió: 982 4653 9941

 
15.45 a 17.00 h.
Acollida als programes de doctorat per part dels diferents equips coordinadors: 
Didàctica de les Ciències, les Llengües, les Arts i les Humanitats. Vicenç Font i Conxa Fuentes
 
Educació i Societat. Cristina Alonso i Mercedes Torrado 
Meeting ID: 947 4569 4839
Passcode: 687651
 
Activitat Física, Educació Física i Esport. Teresa Lleixà i Diego Chaverri

Meeting ID: 942 5234 5255
Passcode: 854900

 

17.30 a 19.30 h.
Taula Rodona: Investigar en contextos de desigualtats socials i educatives
Pedagogies indisciplinades: rehabit(u)acions de/per a/en la investigació 
María Marta Yedaide, professora de la Facultat d’Humanitats de la Universidad Nacional de Mar de Plata i Membre del Grup d’Investigacions en Educació i Estudis Culturals del Centro d’Investigacions Multidisciplinàries en Educació (CIMED)
Investigar des de la interseccionalitat
Maria Rodó-Zárate, professora de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona i membre del Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI)
 

ID de la reunió: 940 4909 4384

 

2 de desembre

15.00 a 16.40 h.
Taller: Els recursos orientats a la recerca del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació de la UB i introducció a les bases de dades 
Joan Pons, bibliotecari del CRAI-UB 
 
 
17.00 a 20.00 h
Taller: De la pregunta de recerca a la metodologia d’investigació (indicat pels doctorands de primer any) 
Pilar Folgueira, professora del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació de la UB i membre del Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI)
 

ID de la reunió: 919 8446 7455

 
17.00 a 20.00 h.
Espai de tutoria: Comparteix els teus dubtes sobre l'apartat de metodologia de la teva tesi (indicat pels doctorands de segon i tercer any)
Aquest espai de tutoria grupal es desenvoluparà a partir de les qüestions que els participants hauran de formular prèviament mitjançant aquest formulari. El formulari estarà obert fins al 29 de novembre 
Antonio Ruíz, professor del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació de la UB.
 
ID de la reunió: 293 407 3045
Passcode:911043
 
 

3 de desembre

15.00 a 16.40 h.
Taller: Introducció al Mendeley, gestor de referències bibliogràfiques
Joan Pons, bibliotecari del CRAI-UB. 
 
 
15.00 a 18.00 h
Sessió teòric-pràctica: El procés investigador amb mirada de gènere i feminista
Bárbara Biglia, professora de Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili i experta en recerca feminista.
 

ID de la reunió: 912 8015 2519

 

18.30 a 20.00 h.

Espai de trobada i acollida d’investigadors i investigadores en formació

Martina Kieling (Programa d’Activitat Física, Educació Física i Esport)
Alicia Sánchez (Programa de Didàctica de les Ciències, les Llengües, les Arts i les Humanitats)
Lourdes García i Nicola Ríos (Programa d’Educació i Societat)   
 
ID de la reunió: 936 1885 5077

Comparteix-ho: