Jornades doctorat

Les Jornades de Doctorat tenen com a finalitat facilitar les tasques d’investigació i elaboració de la tesi dels estudiants de doctorat. Alhora, pretenen ser un espai de trobada i comunicació que permeti compartir temes d'interès i inquietuds entre els estudiants dels diferents programes de doctorat de la Facultat d’Educació.

Aquestes jornades es celebren dos cops a l'any i s'organitzen conjuntament entre la Facultat d’Educació i els programes de doctorat en Activitat Física, Educació Física i Esport, Didàctica de les Ciències, les Llengües, les Arts i les Humanitats i Educació i Societat.

Jornades de Tardor de Doctorat. 28 i 29 de novembre de 2019

  • Destinataris

Estudiants de doctorat de la Facultat d’Educació que estiguin matriculats i en procés d’elaboració de la seva tesi, així com estudiants de doctorat de l'INEFC. També s’hi poden inscriure estudiants dels màsters oficials de la mateixa Facultat, així com altres membres de la Universitat de Barcelona mentre quedin places vacants.

  • Inscripcions

Les inscripcions són gratuïtes i la participació s’acredita amb un certificat d'assistència expedit per la Facultat d’Educació. Per tal de realitzar les inscripcions cal que empleneu el següent formulari. La data màxima per fer les inscripcions és el 25 de novembre de 2019. En el moment de fer la inscripció en les diferents activitats heu de tenir present que algunes poden realitzar-se de manera simultània i que el nombre màxim de participants pot ser limitat. En el supòsit que alguna d’aquestes no arribi a un nombre suficient d’inscrits se suspendrà, prèvia comunicació als interessats.

Programa en format pdf

  • Dijous 28 de novembre

10.00 - 10.15 h

Benvinguda als nous estudiants de doctorat, curs 2019-2020
A càrrec de la Dra. Ana Ayuste, vicedegana de Recerca, Doctorat i Comunicació de la Facultat d’Educació.
-Sala de Graus (Edifici de Migdia, 4a planta)

10.15 - 11.00 h

Presentació del procés d’elaboració de la tesi i la normativa bàsica del doctorat
A càrrec de la Dra. Teresa Lleixà, coordinadora del programa de doctorat d’Activitat Física, Educació Física i Esport, i la Sra. Teresa Fernández, responsable dels programes de doctorat de la Secretaria Acadèmica de la Facultat d’Educació.
-Sala de Graus (Edifici de Migdia, 4a planta)

11.00 - 12.00 h

Acollida als diferents programes de doctorat de la Facultat
A càrrec dels doctors Vicenç Font i Concepción Fuentes del programa de Didàctica de les Ciències, les Llengües, les Arts i les Humanitats; les doctores Cristina Alonso i Mercedes Torrado del programa d’Educació i Societat, i de la dra. Teresa Lleixà del programa d’Activitat Física, Educació Física i Esport
-Sala de Graus (Edifici de Migdia, 4a planta)

12.30 - 14.00 h

Conferència inaugural: “Conceptes llindars: una introducció a les pedagogies de la incertesa”
A càrrec de Julie Rattray, professora titular de la Durham University, School of Education (United Kingdom) i  membre sènior de la acadèmia anglesa d’Educació Superior (Higher Education Academy).
-Sala d’Actes (Edifici de les Heures). Hi haurà traducció simultània

15.30 - 17.30 h

Taller: Els recursos orientats a la recerca del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació de la UB i introducció a les bases de dades per a la recerca
A càrrec de la Sr. Jordi Cornet, tècnic del CRAI-UB.
-Sala d’informàtica de la Biblioteca del Campus de Mundet
Places: 25

15.30 - 18.30 h

Taller: De la pregunta de recerca a la metodologia d’investigació
A càrrec del Dra. Pilar Folgueira, professora del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació de la UB i membre del Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI).
-Aula 108 (Edifici de Migdia II)  

 

  • Divendres 29 de novembre

9.00 - 12.00 h

Les Lesson Studies: millorar la pràctica i potenciar el desenvolupament professional del docent mitjançant la recerca acció cooperativa
A càrrec del Dr. Àngel Pérez Gómez, catedràtic d’Organització i Didàctica Escolar de la Universitat de Màlaga i membre del Grup de Recerca “Innovación y Evaluación Andaluza: Repensar la Educación”.
-Aula 3105 (Edifici de Migdia)

12.30 - 14.30 h

Taller: La recerca col·laborativa. L’experiència desenvolupada pel Grup de Recerca en Intervencions Socioeducatives en la Infància i la Joventut (GRISIJ)
A càrrec de les doctores Núria Fuentes, Cruz Molina i Ainoa Mateos, professores del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació de la UB membres del grup de recerca GRISIJ.
-Aula 3107 (Edifici de Migdia)

15.15 – 17.00 h

Taller: Introducció al Mendeley, gestor de referències bibliogràfiques
A càrrec de la Sr. Jordi Cornet, tècnic del CRAI-UB.
-Sala d’informàtica de la Biblioteca del Campus de Mundet
Places: 25

Jornada de Primavera de Doctorat. 31 de maig de 2019

  • Destinataris

Estudiants de doctorat de la Facultat d’Educació que estiguin matriculats i en procés d’elaboració de la seva tesi, així com estudiants de doctorat de l'INEFC. També s’hi poden inscriure estudiants dels màsters oficials de la mateixa Facultat, així com altres membres de la Universitat de Barcelona mentre quedin places vacants.

  • Inscripcions

Les inscripcions són gratuïtes i la participació s’acredita amb un certificat d'assistència expedit per la Facultat d’Educació. Per tal de realitzar les inscripcions cal que empleneu el següent formulari.
 

La data màxima per fer les inscripcions és el 24 de maig. En el supòsit que alguna d’aquestes no arribi a un nombre suficient d’inscrits se suspendrà, prèvia comunicació als interessats.

Divendres 31 de maig

9:30 - 10:30

Conferència inaugural: desitjos, capacitats o possibilitats? Els dilemes de l'orientació escolar i els seus impactes en la desigualtat social

A càrrec de la Dra. Aina Tarabini, professora de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre del grup de recerca en Globalització, Educació i Política Social i del Grup Interdisciplinari de Polítiques Educatives.

Lloc: Sala de Graus (Edifici Migdia, 4a planta) 

 

10:30 - 12:00

Expo-cafè: Compartint les tesis

Moderació a càrrec d’Alicia Sánchez, Isaac Calduch, Martina Kieling i Sílvia Alcaraz-Domínguez, representants dels investigadors i investigadores en formació dels programes de doctorat de la Facultat d’Educació.

Els doctorands interessats en presentar la seva tesis han d’omplir aquest formulari.

Lloc: Sala de Juntes (Edifici Migdia, 4a planta)

 

12:30 – 14:00

Conferència-debat: Criteris ètics aplicats a la investigació en educació

A càrrec del Dr. Miquel Martínez Martí, professor del Departament de Teoria i Història de l’Educació i membre del GREM i de la Comissió de Bioètica de la UB.

Lloc: aula 3105 (Edifici Migdia I) 

 

15:00 – 18:00

Taller: Acabant bé la tesi. Estratègies i recomanacions pel redactat de la discussió i les conclusions

A càrrec del Dr. Marc Fuertes, professor del Departament de Teoria i Història de l’Educació i membre del GREAV. Prèviament, Tècnic d’Anàlisi de Tendències en e-learning i de suport a les publicacions científiques (eLearn Center de la Universitat Oberta de Catalunya, UOC).

Lloc: aula 3105 (Edifici Migdia I) 

Comparteix-ho: