Didàctica de les Ciències, les Llengües, les Arts i les Humanitats

El programa de doctorat en Didàctica de les Ciències, les Llengües, les Arts i les Humanitats està estructurat en quatre línies de recerca i ofereix la possibilitat d’adquirir competències investigadores avançades i de dur a terme un treball de recerca personal com a tesi doctoral en els àmbits de la didàctica de les àrees curriculars (matemàtiques, ciències experimentals, llengua i literatura, ciències socials, història, geografia, educació visual i plàstica, i educació musical), de l’escola rural i el territori, i del patrimoni i el turisme cultural.

L’interès científic de formar investigadors en aquests àmbits radica en l’especificitat dels reptes i dificultats que presenta l’ensenyament i l’aprenentatge de les respectives disciplines; la investigació implicada en aquests processos requereix persones que combinin una sòlida formació de base en les disciplines amb una formació metodològica en la recerca educativa i, particularment, en la recerca en la didàctica corresponent.

Participar d'aquest programa de doctorat és més que matricular-se per obtenir el títol de doctor per la Universitat de Barcelona. Els doctorands queden vinculats a una de les línies de recerca del programa i durant el període de realització de la tesi doctoral reben un assessorament personalitzat i participen en sessions de formació i seminaris de recerca avançada.

 

Dades identificatives

Codi: HDK0G
Àmbits dels estudis: Ciències Socials
Nombre màxim d'estudiants per curs: 20

Comparteix-ho: