Actes institucionals

Festa patronal de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

Al voltant del dia 8 de desembre es celebra la Festa Patronal de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació amb un acte que inclou la presentació de la memòria acadèmic-docent de la Facultat, una conferència per part d’una persona rellevant a l’àmbit farmacèutic o de gestió, s’entreguen medalles a les persones del PAS i PDI que s’han jubilat com agraïment a la tasca desenvolupada i es clou l’acte amb el concert de la Coral de la Facultat.

Comparteix-ho: