Sostenibilitat

Sostenibilitat 1

La societat està cada cop més conscienciada de la importància que té la sostenibilitat (no només mediambiental, sinó també econòmica i social), sobretot arran de l’aprovació per part de les Nacions Unides dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) l’any 2015. Objectius i metes de desenvolupament sostenible - Desenvolupament sostenible (un.org).

L’OSSMA (Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient de la Universitat de Barcelona) és l’entitat que, dins de la UB, s’ocupa dels aspectes relacionats amb el medi ambient i la sostenibilitat.

Objectius de desenvolupament sostenible - Agenda 2030 UB

La sostenibilitat a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació

Des de la Facultat es treballa en una sèrie de mesures dins de l’àmbit de la sostenibilitat:

L’any 1993 es va iniciar a la Facultat la recollida de residus químics mitjançant una empresa externa.

La Facultat va aprovar el seu primer Pla de gestió de residus l’any 1996. Des de les hores, la Comissió de Seguretat i Salut de la Facultat ha treballat per millorar aquest Pla de forma contínua. Fruit d’aquesta tasca són les diferents revisions que s’han fet, per tal d’adaptar-ho a les modificacions legislatives que van sorgint. 

L’any 2020 la Unitat de Laboratoris Docents (ULD) de la Facultat, conjuntament amb l’OSSMA i el Servei d’Audiovisuals de la UB, van crear l’aplicació de residus de la ULD-UB. Aquesta eina és de gran ajut per gestionar correctament els residus que es generen en els laboratoris.

S’han instal·lat punts de reciclatge que aglutinen els diferents contenidors, per fomentar la recollida selectiva.

L’any 2019 es va incorporar en el Reglament de la Facultat la Comissió d’Igualtat.

L’any 2021, es van adaptar dos lavabos (edifici A i B del Campus Diagonal), amb dutxes higièniques per al rentatge de copes menstruals.

L’any 2021, es va posar en marxa un punt de recàrrega elèctrica per a dos vehicles al pàrquing del recinte de la Facultat al Campus Diagonal.

S’està substituint la il·luminació actual per una altra amb menys consum energètic.

Hi ha altres objectius també importants per millorar la sostenibilitat de la Facultat, entre els quals podem destacar els següents:

S’està treballant en col·laboració amb el Departament d’Obres per renovar les finestres originals de l’edifici A (Campus Diagonal), amb la finalitat de disminuir el consum d’energia de climatització per les pèrdues mitjançant el vidre i el marc de la finestra.

Està previst instal·lar contenidors de paper per a la destrucció de documents.

Sostenibilitat a la docència

També s’està treballant en la inclusió de conceptes de sostenibilitat en la docència dels graus i màsters que s’imparteixen a la Facultat:

S’ha proposat que en tots els plans docents de les assignatures, tant de grau com de màster, s’incorpori la perspectiva de gènere, així com en els treballs finals de grau, màster i tesis doctorals. Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els plans docents.

S’ha recomanat que en els TFG i els màsters s’inclogui un apart en què s’especifiquin quins són els objectius de desenvolupament sostenible que estan relacionats amb el treball dut a terme.