Celtis australis (lledoner)

Celtis australis (lledoner)

Celtis australis L. (Cannabaceae)

Cat.: lledoner; Cast.: almez; Angl.: Mediterranean hackberry.

Distribució i hàbitat

Circummediterrani. Viu en zones de clima suau o temperat, sobre sòls solts i frescals, en barrancs i vessants pedregosos, pot arribar fins als 1200 m.

Descripció morfològica

Arbre caducifoli de fins a 30 m de tronc recte i escorça llisa de color cendrós. Capçada ampla molt ramificada. Fulles simples, alternes, ± lanceolades, amb tres nervis ben marcats a la base, que és asimètrica, serrat pel marge i d’un verd intens. Flors hermafrodites o masculines, en general solitàries, amb periant de 5 peces lliures, les hermafrodites amb un pistil ovoide rematat per dos estigmes divergents molt visibles, les masculines amb 5 estams. Fruit en drupa, poc carnós, rodó i llis, primer de color verd, després groguenc, vermellós i finalment gairebé negre, amb un pinyol gros.

Usos

Com a ornamental per la seva bellesa i per la rapidesa de creixement. Per la tenacitat i elasticitat de la seva fusta, s’ha usat per fer forques i cèrcols de botes. Els fruits (lledons) són comestibles, de gust dolç i agradable, tot i que amb poca polpa. En medicina popular, s’han usat tant les fulles com les escorces per les seves propietats astringents.