Detall

Comunicat institucional del Deganat en relació amb els aldarulls del dia 4 de maig a la Facultat

Notícia | 07-05-2012

El passat dia 4 de maig, estudiants que van participar en el sopar de cinquè curs del dia anterior van protagonitzar a primera hora del matí diversos episodis que han produït queixes de professorat, personal d'administració i serveis i del personal de l'empresa concessionària del servei de neteja. És per això que des del Deganat es volen fer les consideracions següents:

1. El Deganat ni coneixia, ni ha autoritzat, ni admet aquests comportaments que amb, actuacions impròpies del capteniment universitari, van determinar la interrupció parcial de l'activitat acadèmica normal de la Facultat, amb perjudici de l'alumnat i del professorat.

2. Fets com ara interrompre les classes, faltar al respecte al professorat i a l'alumnat, llençar menjar per terra, espatllar pantalles de projecció, trencar material de jardineria, etc., són absolutament inadmissibles i poc edificants per a la resta d'estudiants.

3. Els danys causats pugen 1.000 € i per això exhortem la comissió organitzadora del sopar de fi de curs que contacti immediatament amb el Deganat.

4. És exigible una disculpa formal al professorat que es va veure afectat per aquests fets.

5. Fa algun temps, un comportament similar va portar a suspendre l'acte del jurament hipocràtic, actuació que es reserva el Deganat en el cas de no complir-se els dos punts anteriors durant la propera setmana. De moment, l'acte del jurament hipocràtic de la promoció 2007-2012 queda en suspens cautelarment.

Tenim el convenciment que és responsabilitat de tothom, i més en l'àmbit universitari, evitar situacions com la produïda, que, lluny de ser més que un divertiment infantil, és un trastorn que vulnera la convivència exigible a la Facultat.


Comparteix-ho: