Detall

Dues estudiants de la Facultat seleccionades per assisitir a la Bright Students Conference

Notícia | 26-04-2012

Les estudiants de la Facultat Laura González Moragas i Rosana Leiva Martínez han estat seleccionades per assistir a la Bright Students Conference 2012 organitzada per la LERU del 13 al 17 d'agost a la Universitat d'Amsterdam i coordinada a la UB per la Dra. Conxita Avila com a delegada del rector de Recerca i senior officer de la LERU en representació de la UB.

En el procés de selecció, els centres de la UB han presentat les millors candidatures i del total de la UB se n'han seleccionat les deu millors, utilitzant com a criteris de valoració la nota mitjana de l'expedient acadèmic i el nivell d'anglès acreditat. A la Facultat, el procés d'identificació de candidatures el va coordinar la vicedegana d'Afers Acadèmics i Estudiants, Dra. Mercè Pallàs. Del total de set candidatures enviades per la Facultat, a més de les dues seleccionades, una tercera estudiant, Clara Suñé Navarro, ha quedat com a primera suplent.

La LERU i la UB cobreixen les depeses per a les seleccionades; la seva participació a la Bright Students Conference 2012 és una oportunitat per millorar el seu CV.


Comparteix-ho: