Detall

Farmaestiu 2016, del 27 al 29 de juny

Notícia | 17-06-2016

Farmaestiu 2016 consta de tres sessions matinals en què els participants assisteixen a conferències de divulgació i realitzen pràctiques en els laboratoris del nostre centre.


Totes les activitats programades ens apropen a temes de màxim interès al món farmacèutic. Introduir-se en les tècniques de modelització molecular pel disseny de nous fàrmacs, identificar microorganismes patògens, aprendre tècniques que ens permeten conèixer la fisiologia humana o preparar un medicament en forma farmacèutica de comprimit o pomada són algunes de les activitats que ens submergiran al fascinant món de la farmàcia.

El programa del campus és desenvolupat de forma exclusiva pel professorat de la facultat de Farmàcia sota la coordinació de l’equip deganal. A més, el degà i el vicedegà de recerca seran els responsables de dues conferències introductòries als estudiants.

Un cop finalitzat el campus s’entregarà als assistents un diploma acreditatiu de la seva participació.

Adreçat a: Estudiants de primer i segon dels batxillerats científic o biològic (els alumnes han de realitzar 1r de batxillerat durant el curs 2015-2016). La nota acadèmica de la segona avaluació haurà d'estar per sobre del 7,5.

Nombre de places: 20

Programa

Conferències plenàries: (de 9.30 a 10 hores)

Dimarts, 27 de juny: Farmàcia: quan el futur té molta història a càrrec del Dr. Joan Esteva, catedràtic de Història de la Farmàcia i degà de la Facultat de Farmàcia.

Dimecres, 29 de juny: La recerca a les ciències farmacèutiques, a càrrec del Dr. Diego Muñoz-Torrero, professor del dept. de Farmacologia i Toxicologia i Química Terapèutica i vicedegà de recerca de la Facultat de Farmàcia.


Sessions pràctiques: (de 10.30 a 14.30 hores)

Taller de Modelització de Fàrmacs, a càrrec del Dr. Carlos Galdeano del dept. de
Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica.
Taller d'Electrofisiologia, a càrrec de la Dra. Conxita Amat i la Dra. Mariona Camps del dept. de Bioquímica i Fisiologia.
Taller de Parasitologia a càrrec del Dr. Jordi Miquel i la Dra. Maria Magdalena Alcover del dept.
Biologia, Sanitat i Medi Ambient.
Servei de Desenvolupament del Medicament, a càrrec de la Dra. Encarna García del dept. de
Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica.

Enllaç


Comparteix-ho: