Detall

Matrícula del màster Experimental en Ciències Farmacèutiques

Notícia | 29-09-2009

La matrícula del màster Experimental en Ciències Farmacèutiques es farà de l'1 al 15 d'octubre de 2009
a la Secretaria d'Estudiants i Docència (matins de 9.30 h a 13.30 h i dimarts i dijous de 16.00 h a 18.00 h).

Documentació que cal adjuntar a la matrícula:
— imprès, amb l'acceptació del director del Departament i el tutor del treball de recerca (també es pot recollir a la Secretaria)
— fotocòpia del DNI o passaport per als estrangers
— fotocòpia compulsada del títol de llicenciat o equivalent que dóna accés al màster.

Alumnes amb titulacions estrangeres:
Cal presentar una sol·licitud d'autorització de matrícula adreçada al degà de la Facultat, segons el model normalitzat, acompanyada d'una fotocòpia compulsada del títol legalitzada per via diplomàtica i el certificat acadèmic (expedient de notes). Aquesta documentació s'ha de lliurar a la Secretaria d'Estudiants i Docència juntament amb la documentació que s'especifica al punt anterior. Si la documentació presentada està en un idioma estranger, haurà de portar la traducció oficial a l'espanyol.

Assegurança:
Es recorda que els alumnes hauran de subscriure una pòlissa d'assegurança voluntària en el moment de la matrícula.


Comparteix-ho: