Detall

Publicada la resolució que indica el nivell màster (nivell 3 MECES) per als llicenciats en Ciència i Tecnologia dels Aliments

Notícia | 04-11-2015

Amb data 2 de novembre, s’ha publicat la resolució, que s’ha fet extensiva a la majoria de llicenciatures, per la qual els llicenciats en Ciència i Tecnologia dels Aliments compleixen a tots els efectes els requisits per accedir als estudis de doctorat, seguint les disposicions de l'RD 1393/2007, sense necessitat de cursar un màster.

El nivell 3 del Marco Español de Calificaciones para la Educación Superior (MECES) correspon al nivell 7 del Marco Europeo de Calificaciones segons s’indica en l'RD 1027/2011.Comparteix-ho: