Detall

Resultats de l'avaluació de riscos psicosocials a la Facultat de Farmàcia

Notícia | 17-03-2011

L'OSSMA ha presentat el resum de l'avaluació de riscos psicosocials que, d'acord amb els criteris establerts pel Comitè de Seguretat i Salut, i amb la finalitat de complir un dels seus objectius en prevenció de riscos laborals, va fer a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona.

Els procediments necessaris per dur a terme l'avaluació de riscos psicosocials es van iniciar el mes de març de 2010 mitjançant el qüestionari PSQCAT 21 i van ser degudament anunciats a tot el personal, amb la garantia de l'anonimat i la confidencialitat de les dades.

Aquesta avaluació ha consistit en l'estudi de les condicions relacionades amb l'organització, amb el contingut del treball i amb la realització de les tasques, que tenen la capacitat d'afectar el benestar o la salut (física, psíquica o social) del personal, així com el desenvolupament del treball.

Segons les respostes rebudes, l'OSSMA ha dut a terme l'anàlisi i la valoració dels factors de risc, per elaborar posteriorment les mesures preventives adients per eliminar o reduir aquests factors fins a nivells no perjudicials per a la salut dels treballadors.

Podeu consultar el resum de l'avaluació de riscos psicosocials de la Facultat de Farmàcia.Comparteix-ho: