Detall

S'aprova la tramitació a la Generalitat del canvi de nom de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació i s'obre el període d'inscripció al nou departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia

Notícia | 19-02-2016

En el Consell de Govern celebrat el 15 de febrer de 2016 s’han aprovat dos punts importants pel futur del Campus de l’Alimentació de Torribera. En primer lloc, i dins del punt de l’ordre del dia sobre “Àmbit de reforma d’estructures acadèmiques i d’organització administratives” s’ha aprovat, amb una sola abstenció, la tramitació a la Generalitat de Catalunya del canvi de nom de la històrica Facultat de Farmàcia per la denominació aprovada a la Junta de Facultat de passat mes de juny de 2015, de Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, segons el procediment de l’Estatut de la Universitat de Barcelona en el seu article 21.

En segon lloc, s’ha aprovat, amb tres abstencions, el pla d’ordenació de les estructures administratives i de gestió de les administracions de Campus Mundet, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, i de la Facultat de Dret. D’aquesta forma es presenta la nova administració de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació que s’estructura en dos campus, el Campus Diagonal i Campus Torribera, mantenint un alt grau d’autosuficiència , i es dota d’una estructura centralitzada de la qual formen part activitats fonamentals com la Unitat de Suport Academicodocent (USAD), l’Oficina d’Afers Generals i l’Oficina de Recerca.

Amb la nova organització es consolida la figura de Cap d’Administració del Campus Torribera, de responsable de la USAD del Campus Torribera i del personal d’administració per l’Oficina de graus i per l’Oficina de màster del Campus Torribera. A més a més, s’avança amb la plaça de gestor/a administrativa de recerca del Campus Torribera i es regularitza la figura de suport departamental del Departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia que s’ubica als espais del Campus Torribera.

El fet de ser considerat com a un nou departament de la Universitat de Barcelona requereix l’adscripció prèvia dels membres que han de conformar el nou departament amb l’objectiu de disposar del cens del Departament. Es per aquesta raó que tots els membres de l’actual Departament de Nutrició i Bromatologia de la Facultat de Farmàcia que vulguin incorporar-se al nou departament hauran de fer la corresponent nova adscripció. Igualment ho hauran de fer totes aquelles persones que actualment es trobin adscrits en d’altres departaments implicats en la docència en el Campus de l’Alimentació de Torribera i vulguin formar part del nou Departament.

El període d’adscripció al Departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia que s’ubicarà al Campus Torribera de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació s’iniciarà dimecres, 17 de febrer, i finalitzarà l'1 de març març les 15 hores. Per fer l’adscripció s’haurà d’omplir i registrar l’imprès de sol·liciitud a qualsevol de les dues secretaries de la Facultat, Campus Diagonal (Edifici Central) o del Campus Torribera (Edifici Docent i d’Atenció a l’Estudiant-Verdaguer). L'imprès es trobarà a disposició de les persones interessades a les corresponents secretaries i a la pàgina web de la Facultat.

Per obtenir l'imprès anar a enllaços recomanats.            

Enllaços recomanats:

http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/noticies/Canvi_nom_Fac_Farmacia_Ciencies_Alimentacio.html


Comparteix-ho: