Universitat de Barcelona

Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments

Pràctiques curriculars

Pràctiques Externes

Pràctiques Externes

Requisits acadèmics:
Per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Externes és necessari haver superat un mínim de 150 crèdits i tota la Formació Bàsica superada. Aquest requisit s’ha de complir en el moment de formalitzar la preinscripció. 

Normativa de l'assignatura.

Períodes i oferta de places:
Les pràctiques es podran realitzar durant els següents períodes a mitja jornada o d’acord amb els requeriments del centre extern receptor.

 • Període 0: juny a setembre. Estiu 3r curs.
 • Període 1: octubre a gener. 1r semestre 4t curs.
 • Període 2: febrer a maig. 2n semestre 4t curs.
 • Període 3:  juny a setembre. Estiu 4t curs.

Procediment període 1, 2, i 3

El procediment de preinscripció es farà mitjançant el Gestor Integral de Pràctiques Externes (GIPE).

En el cas que l’alumne proposi l’empresa o institució on poder realitzar les pràctiques es obligatori posar-se en contacte amb el delegat del degà per l'assignatura Dr. Rafael Llorach - rafallorach@ub.edu

 • Per realitzar les pràctiques al Període 1: preinscripció juliol-setembre. Entreu a FeinaUB -  GIPE
 • Per realitzar les pràctiques al Període 2: preinscripció al desembre-gener. Entreu a FeinaUB -  GIPE
 • Per realitzar les pràctiques al Període 3: preinscripció a abril-maig. Entreu al FeinaUB -  GIPE

Procediment període 0 (3r curs - estiu)

 • Els estudiants hauran d’adreçar-se al coordinador en el termini màxim fixat (primer divendres de maig) aportant empresa/entitat per tal d’iniciar a la SED els tràmits de formalització de Conveni, si escau, i el projecte formatiu abans d’iniciar les pràctiques. No hi haurà preinscripció per aquests període.

 

 

Assignació de places

 

 

 • L’assignació dels alumnes a cada una de les places es farà en base a criteris acadèmics, segons el nombre de crèdits superats i la nota mitja assolida.

 

 • Els estudiants rebran un avís amb la l'assignació obtinguda.
 
 • L’empresa pot refusar el candidat proposat per considerar que no té el perfil idoni per ocupar la plaça ofertada. En aquest cas l’alumne ha d’adreçar-se al coordinador/a per redirigir la situació.

 

 

Matrícula

 

 • La matrícula dels períodes 1, 2 i 3 es realitzarà a l’automatrícula ordinària durant el mes de setembre, sent requisits indispensables haver superat 150 ECTS i tenir tota la formació bàsica superada.

 • La matrícula del període 0 es pot realitzar en el termini d’ampliació i/o modificació de matricula, o bé matricular l’assignatura al setembre del següent curs acadèmic, sent requisits indispensables haver superat 150 ECTS i tenir tota la formació bàsica superada.

Comparteix-ho: