Memòries i plans estratègics

Memòries de la Facultat

Cada any, amb motiu de la celebració de la Festa Patronal de la Facultat, el 8 de desembre, es presenta la memòria acadèmica docent de l’any. També es fa arribar electrònicament a tot el PDI, PAS i alumnat de la Facultat.

Aquesta memòria recull les fites més representatives, els assoliments, actes i avanços dels Graus que s’imparteixen a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació. Sense voler ser exhaustiva, sí que dona una visió general de l’activitat desenvolupada a la Facultat, que és molt intensa tant a l’àmbit docent com al de recerca.

Les memòries queden dipositades al dipòsit digital de la Universitat de Barcelona.

Comparteix-ho: