Universitat de Barcelona

Grau de Nutrició Humana i Dietetica (Torribera)

Treball final de grau

El treball de fi de grau (TFG) consisteix en l’elaboració, presentació i defensa d’un projecte o estudi individual, personal i original que suposi la integració de la formació rebuda al llarg de la titulació.

Assignatura obligatòria de 6 crèdits.

Període de realització: 1r o 2n semestre

NORMATIVA de l’assignatura

Procediment Preinscripció/Elecció de Temes

Per fer el TFG és necessari tenir un tema i un tutor assignats, que l’estudiant ha de sol·licitar de la següent manera:

Entra a l’aplicació, selecciona 10 temes que s’ofereixen al semestre al que vols fer el TFG i ordena’ls en base a les teves preferències .

Els períodes de preinscripció/elecció de temes son:

Per 1r semestre: 15 al 19 de Juliol

Per 2n semestre:  5 al 8 d'octubre

  • Si vols proposar un tema de TFG (relacionat amb la nutrició humana i la dietètica):

Necessites que un tutor (pot ser qualsevol professor o professora de la UB) accepti tutoritzar el tema, l’entri a l’aplicació i el vinculi al teu nom: http://www.ub.edu/uidc/nhd/ofertes.php

Abans del 14 de juliol (tant per 1r com per 2n semestre)

Assignació de temes i Tutors i Criteris

Es farà segons la nota ponderada de l’expedient acadèmic amb el nombre de crèdits superats.

El tercer criteri en cas d’empat serà número de registre d’entrada de la sol·licitud.

 

1r semestre: assignació a partir de la ponderació de l’expedient a 30 d’abril

2n semestre: assignació a partir de la ponderació de l’expedient a 30 de setembre

 

L’adjudicació de temes i tutors es podrà consultar a través de la mateixa aplicació www.ub.edu/uidc/nhd/alu

Matrícula

  • Cap alumne pot matricular-se del TFG sense complir el requisit acadèmic.
  • La matrícula del TFG (tant per 1r com per 2n semestre) es farà per l'automatrícula de setembre amb la resta de les assignatures. 
  • Comproveu que el semestre del tema de TFG i el semestre de l’assignatura coincideixin.

Per poder presentar el TFG cal tenir superats 210 crèdits.

 

TFG 1r semestre:

Lliurament memòria: mitjans de gener

Presentació i defensa: última setmana de gener

 

TFG 2n semestre:

Lliurament memòria: mitjans de juny

Presentació i defensa: última setmana de juny

 

Comparteix-ho: