Universitat de Barcelona

Grau de Nutrició Humana i Dietètica (Torribera)

Anul·lació de matrícula

Anul·lació de matrícula alumnes de 2n, 3r i 4t

  • Amb dret de devolució:
  1. Per malaltia greu de l'estudiant. En aquest cas, teniu dret a la devolució de l’import dels crèdits dels qual us heu matriculat. Acreditat amb informe mèdic del Servei Català de Salut. Si sou estudiants de primer any, podeu demanar la reserva de plaça i, si la resolució és positiva, no caldrà tornar a fer la preinscripció.
  2. Per defunció de l’estudiant. Es retorna l'import de les assignatures anulades al familiar directe o representant legal que ho sol·liciti
  • Sense dret a devolució

Per interés personal. Aquestes sol·licituds no es resoldran mentre no s'hagi efectuat prèviament el pagament de l'import de matrícula.

Sempre que no s'hagin indicat altres dates, els terminis de sol·licitud d'anul·lació total de matrícula seran en tot cas:

  • Matricula de primer semestre i anual: fins al 29 d'octubre
  • Matrícula de segon semestre i assignatures de segon semestre matriculades al juliol/setembre: fins el 7 de març
  • Sol·licitud online

Anul·lació extemporània de matrícula per casos greus i excepcionals

En casos greus i excepcionals degudament justificats, a proposta del degà del centre, el vicerectorat pot acordar l'anul·lació de la matrícula fora dels terminis establerts per la UB amb informe previ de la gerència.

Cal haver abonat l'import de la matrícula abans de sol·licitar-ne l'anul·lació. En cas contrari no s'estudiarà la sol·licitud.

L'anul·lació de la matrícula ha de garantir el compliment del que estableixi la normativa de permanència que sigui d'aplicació.

Comparteix-ho: