Organització de l'activitat Alumnat de Grau i PDI

ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT ALUMNES DE GRAU

Conferències: 13 Seminaris de Recerca i 4 Seminaris Tecnològics. De 17 de novembre de 2022 a 18 de maig de 2023 (veure calendari)

Aula Magna (edifici A Campus Diagonal Sud) 12:45-13:45h

Assistència obligada presencial a un mínim de 9 Seminaris de Recerca per obtenir 1 ECTS o a 13 seminaris entre Seminaris de Recerca i Seminaris Tecnològics seminaris (11 + 2; 10 + 3; o 9 + 4) per obtenir 1,5 ECTS. S'ha de signar full d'assistència. Diploma de participació on es faran constar tots els seminaris a què hagueu assistit (només si heu completat el mínim especificat).

Avaluació: cal lliurar un breu resum dels Seminaris (extensió d'un full com a màxim, segons el model adjunt), en format pdf, a vd.farmacia.recerca@ub.edu amb data límit 1 de juny de 2023.

Inscripció a l'activitat Seminaris de Recerca i Seminaris Tecnològics gratuïta  online  fins inici seminaris.

Aquests seminaris estan adreçats a TOTS els alumnes, des de 1r fins a 5è. Els conferenciants donen al seu seminari un caire molt divulgatiu perquè tothom els pugui seguir sense dificultat. Per suposat, hi ha alguns seminaris en què això s'aconsegueix perfectament i altres en què pot costar una mica més, però en general es poden seguir força bé. En el cas de que tingueu dubtes o curiositats sobre el que s'ha presentat, sempre hi ha una part per a preguntes al final del seminari.

PDI i INVESTIGADORS EN FORMACIÓ (DOCTORANDS)

Els professors i els estudiants de doctorat podran acreditar la assistència als seminaris com activitat de formació reconeguda per l’IDP-ICE, assistint a un mínim de 4 seminaris.