Serveis Lingüístics

lletres

Els Serveis Lingüístics (SL) tenen per missió la promoció de la formació en llengua catalana i l’assessorament lingüístic multilingüe per a les activitats acadèmiques, tècniques i administratives de la comunitat universitària, segons explicita l’article 6.5 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona. A més de contribuir a la plena normalització lingüística del català, s’ocupa de la comunicació multilingüe en l’àmbit universitari; són línies prioritàries la gestió del castellà i l’anglès com a llengües de treball dins l’espai europeu d’educació superior, la revisió dels textos científics del PDI en anglès, l’acollida i la iniciació de l’alumnat nouvingut en la comprensió oral i escrita del català, i l’aprenentatge de la llengua catalana, tant en cursos presencials com a través del Campus Virtual per a tots els col·lectius.

 

Situat prop de la Facultat (edifici de Física), el PAU ofereix i difon serveis i recursos lingüístics adreçats a tots els col·lectius de la UB.

 

Situat a la Biblioteca del Campus de Diagonal Nord, primer nivell, és un servei obert a tots els col·lectius per aprendre llengües de manera autònoma. S’hi pot estudiar alemany, anglès, català, francès, italià, japonès, rus i xinès.
 

 

 

Comparteix-ho: