Unitat de Laboratoris Docents (ULD)

Unitat de Laboratoris Docents

La Unitat de Laboratoris Docents (ULD) de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona es va crear l'any 1998 en resposta al document de síntesi de l'avaluació i propostes de millora de la titulació. Aquest document recomanava el desenvolupament i l'aplicació d'un sistema de gestió de la qualitat als laboratoris de pràctiques de la facultat, sent des d'aleshores aquest, un dels objectius primordials de la ULD. La implantació d'aquest nou sistema de gestió ha comportat el disseny dels nous laboratoris docents, la gestió del seu ús i funcionament així com l'estudi de la racionalització i optimització de la gestió econòmica. A més, també ha significat una contribució notable en la millora de la qualitat docent ja que l'estudiant adquireix els coneixements pràctics de les diferents assignatures en un entorn en el cual s'acompleixen les normes de qualitat, comparable al que trobarà en l'àmbit professional. D'aquesta manera, se l'introdueix en aspectes pràctics de la gestió de la qualitat proporcionant-li així una formació addicional i necessària en uns continguts que difícilment li seran transmesos a través de la docència teòrica de les diferents assignatures.

Per tal d'avaluar l'eficiència del procés, és a dir, la consecució dels objectius de millora en la docència pràctica és necessari, però, l'establiment d'indicadors que posin de manifest la tendència dels resultats obtinguts i així poder fer les correccions adients. Tal i com recullen els models de gestió de la qualitat (Norma UNE-EN ISO 9001:2000), el seguiment i mesura de la qualitat són la base per a la millora contínua del sistema. Així doncs, una de les millores endegades actualment a la ULD és la identificació dels indicadors que permetin mesurar el funcionament del sistema de gestió de la qualitat i així poder avaluar, en un futur, la implicació d'aquest sistema en la millora de la formació pràctica dels estudiants.

 

Ja us podeu descarregar al vostre telèfon mòbil l’aplicació Residus ULD-UB (disponible per Android i iOS). Amb aquesta aplicació podreu resoldre els vostres dubtes sobre la gestió dels residus generats a les pràctiques del grau de Farmàcia; permet als usuaris cercar el contenidor correcte on abocar aquests residus.

Aquesta aplicació ha estat elaborada per la Unitat de Laboratoris Docents (ULD) de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona (UB) en col·laboració amb l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient i amb el Servei d’Audiovisuals de la UB, en el marc del Projecte 2014PID-UB/049 del Programa de millora i innovació docent de la UB.

Comparteix-ho: