Arribada i sortida

ARRIBADA

Es recomana arribar a Barcelona amb certa antelació per registrar-se i matricular-se.

Dates recomanades:

  • Per a estades de primer semestre i curs sencer: entre dues i tres setmanes abans de començar el semestre
  • Per a estades de segon semestre: deu dies abans de començar el semestre

 

Sessió de benvinguda

Es fa una sessió de benvinguda per als estudiants estrangers on s’informa detalladament del procés de registre i matrícula, així com del sistema per signar els certificats d’arribada i altres documents que l’alumne pugui necessitar, així com resoldre dubtes comuns en iniciar una estada a l’estranger.

L’assistència a la sessió és obligatòria.

Enguany, per la Covid-19, la ORI proporcionarà mitjans alternatius per a dur a terme la benvinguda de l’alumnat durant el primer semestre.


SORTIDA

Un cop l’estudiant hagi acabat l'estada i s’hagi examinat durant el període d’avaluació, ha de passar per l'ORI per a obtenir la signatura del certificat d’estada (si en té) o per recollir-ne un.

La data màxima del certificat d’estada és la data de finalització del període d’avaluació, independentment de la data que consti a l'acord de mobilitat de l'estudiant.

Un cop fet el tràmit els estudiants poden optar a romandre al país si ho desitgen, però a efectes legals ja no són estudiants de la UB.
 

Certificat de notes

El certificat de notes s’envia, tan aviat com estigui disponible, tant a l’alumne com a la institució d'origen.