Sistema de qualificació

El sistema de qualificació ECTS s’aplica percentualment en grups determinats, fet que pot causar divergències entre grups. Els cinc grups establerts són:

A atorgada al 10 % de les millors notes

B atorgada al 25 % següent

C atorgada al 30 % següent

D atorgada al 25 % següent

E atorgada al 10 % següent

NQ en els casos no quantificables

 

Notes:

Nota quantitativa

Nota qualitativa

-

(NP) No presentat

-

(PQ) Pendent de qualificació

0,0-4,9

(SS) suspens

5,0-6,9

(AP) aprovat

7,0-8,9

(NT) notable

9,0-10

(EX) excel·lent / (MH) matrícula d’honor*

 

Consulteu el Sistema oficial de qualificació ECTS emprat per la Facultat.