Manual de Facultat

La Facultat de Filologia i Comunicació disposa d’un Manual de facultat per a alumnes estrangers on consta tota la informació necessària sobre tots els passos i elements a tenir en consideració des de la sol·licitud fins a la finalització de l’estada.

Cada actualització o modificació del manual es pot trobar per a descàrrega lliure (es requereix que l'estudiant disposi de programari per llegir fitxers PDF).

És responsabilitat de l’estudiant revisar les actualitzacions i estar al dia dels canvis que es puguin produir.

Versió actual del Manual: 2.0 (23 octubre 2019)